To jsem si početla…

()

Vždy jsem se živě zajímala o dění okolo sebe a snažila jsem se nejen mluvit, ale i konat.

Proto mi neušly články vycházející pod názvem PRO STRÁŽ. Kdokoliv zde může uveřejnit své úvahy a tradiční Strážský občasník tak může zůstat apolitický a přínosný pro všechny občany.

Informace v prvním vydání PRO STRÁŽ jsem dočetla se smíšenými pocity. Je jasné, že moje myšlenkové pochody se liší od názorů mužů mladých, energických a plných entuziazmu. Nechci jim je vyvracet, ale žijí tu už léta i jiné generace, než ta jejich. Máme své dlouholeté zkušenosti, nejen z praxe, třeba i z práce ve vedení obce. Jsem ráda, že poslední dobou už s lidmi moc pracovat nemusím. V mnohých je plno pohodlí, nezájmu o druhé, zloby a sobectví. Bylo to tu dávno před covidem, ten za to nemůže, jen prohloubil nervozitu. Mám obavu, že se lidé ani díky překonání těžké doby nezmění. Moc bych si přála, aby si aspoň někteří uvědomili ty dobré a lepší stránky v nás, aby se snažili podle nich žít a předávat je ostatním.

Předem chci ujasnit, že zde jde o moje vlastní názory, nejsem ničí hlásnou troubou. Jsem si vědoma, že ani já, ani nikdo jiný nejsme účastníky přípravných jednání zastupitelů a tak nevíme co přesně projednávají, co kdo slíbil a neudělal, kdo koho chytá za slovíčka, co si opravdu vytýkají, nebo co kdo udělá někomu za zády. Má-li někdo takové informace, tak už z druhé ruky, že.

Moje řádky zde vycházejí z veřejně dostupných a ověřených informací, ne z toho, jak jsem je někde zaslechla. Jako kronikářka zaznamenávám dění v obci. Dokumentuji jasné výsledky nejen posledního roku, ale i celého volebního období. Vedení, ani zastupitelé obce se nemají za co stydět. Práce a celkový posun rozvoje obce je vidět ve všech směrech, jen si toho nevšímáme.

Nechci zde polemizovat s nikým osobně, ale k článku pana Vladimíra Pekuláše výhrady mám.

1/ Cituji pana V.P. „Obec není schopná se starat o svůj majetek, natož o nějakou vizi do budoucna“.

Kritizovat a brblat u monitoru umí každý. Že není zrealizován zrovna můj nápad, není o tom, že zastupitelé nic nedělají, že se v obci nic neděje.

Dokončila se rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. Probíhaly všelijaké kulturní a společenské akce: Čarodějnice, Dětské dny, Karnevaly, Výlety seniorů, Návštěvy kin či divadel, Vítání občánků a Setkání seniorů, Strážské slavnosti, Strážský pohár, Zálesák, Zahrádkářské výstavy, Adventní a vánoční oslavy a další. Je podporována spolková činnost. Nyní ubyly společenské akce, ale přibyly záležitosti spojené s koronavirovým omezením a opatřením.

Začalo se s postupnou revitalizací náměstí pro budoucnost. Inovovala se všechna hřiště a postavilo se nové workoutové. Hřiště v Řadové ulici by mělo přijít na řadu letos.

Zbudovalo se a vybavilo nové oddělení mateřské školy. V hlavní budově základní školy se pro potřeby vyučování přestavělo celé podkroví.  Zmodernizovala se školní kuchyně, takže má kapacitu vařit i pro seniory. U školních budov vznikly dvě parkovací plochy.

Obnovuje se vozové a technické zázemí pro údržbu obce. Napravovaly se stavební nedostatky a co času a energie zabralo technické zázemí – tedy svozový dvůr, kvůli kterému hrozily vysoké sankce. Byla dojednána úprava nádraží a okolí. Na frekventovaných místech v obci byl pro větší bezpečnost nainstalován monitorovací systém.

Byly opraveny a nově vybaveny prostory obecního úřadu tak, aby odpovídaly současnému modernímu provozu. Proběhly rekostrukce v domě č. 314 – pro seniory, pěti bytů na náměstí a další budou opravené ještě letos.

Odstranily se všechny černé skládky, postavila se nová místa na kontejnery.

Na přání se vybudovaly terasy před cukrárnou a Formankou. V zimě je uklizeno do 24hodin, provádí se průběžný úklid obce, seká se, prořezává. Byla dokončena oprava hřbitova, areál je stále upravený, na návrh občanů je nové kolumbárium.

Na všechno je nutná projektová dokumentace a ta trvá, v covidové době ještě déle, než obvykle. Nezlobte se, ale je toto málo?

Stráž nad Nisou má jeden velký nedostatek, že jsme pro mnoho lidí jen noclehárna. Postavili, či nastěhovali se zde, do práce, nebo za přáteli jedou do Liberce a sem se vrací jen na přespání. Neúčastní se života v obci, nanejvýš, když jim někdo připraví zábavu, nebo si jdou zanadávat na úřad. Poděkovat, pochválit či zapojit se dovede málokdo.

2/ Strategický plán rozvoje obce

Kéž by si kritik udržel jím tolik zmiňovaný nadhled.  Ano, je to zásadní dokument a proto je nutné na něm zodpovědně zapracovat. Toto téma zbytečně nedramatizovat a nevyvolávat v lidech negativní emoce, že jsme někde pozadu. Například Liberec na něm pracuje od roku 2020. Nyní mají přípravnou fázi, na které ovšem pracuje devět skupin, laická i odborná veřejnost!

Co je správný směr, je pro každého jiná představa. Je jasné, že se obec nebude další léta řídit tím, co si představuje jeden člověk. Je potřeba více spolupráce, alespoň těch, kteří jsou ve vedení. Proč se nehrnou nápady, návrhy a vize? To bohužel od samého začátku v současném zastupitelstvu chybí.

Souhlasím, že by si vedení obce zasloužilo méně mikromanagmentu. Jenže začnou-li zastupitelé opravdu pro obec pracovat až v době, kdy na to mají čas, tak je chyba asi i jinde. 

Jak se bude lokalita obce rozvíjet v dalších letech záleží také na návaznosti na územní plán Liberce. Ten stále není hotov, obsahuje mnoho změn. Město má z mnoha příčin vůči Stráži jistou averzi a jednání s ním jdou velmi pomalu.

V uvedených investicích na letošní rok jsou studie, projektové dokumentace, rekonstrukce – v tom je také práce pro budoucnost. Nejprve musí proběhnout příprava. To je právě to uskutečňování vizí. Dají se dělat jen po jednotlivých krocích, občas ani jedno volební období nestačí. Je také nutné mít nashromážděný dostatek finančních prostředků na realizace.

3/ Multifunkční dům, či nový obecní dům

Začnu trochu zeširoka. Kdysi ve Stráži nad Nisou fungovala Koruna – hospoda se zimní zahradou a velikým sálem, kde se konaly nejen plesy, ale i výstavy a další společenské události. Mohlo se zde scházet mnoho lidí najednou a díky tomu se čile rozvíjela spolková činnost. Lidé se mezi sebou osobně znali, hovořili /nemuseli si psát/ o problémech a potřebách obce. To vše v podstatě skončilo s prodejem této budovy. Lidé se dnes znají podle malého okruhu bydliště, nebo spolku, který je váže zájmem dohromady. O potřebě místa pro společenské dění se hovořilo už dlouho.

Začalo se i s revitalizací náměstí, kdy byl v první fázi zbourán dům č.181. Na jeho místě měla původně stát nová budova, ale po krásném otevření celého prostoru náměstí došli zastupitelé k názoru umístit stavbu na místo vedle kostela. Tomu také odpovídal vzhled a charakter budovy. Betonová kostka by byla vedle barokní stavby jako pěst na oko. Tehdy přišla paní starostka s návrhem polyfunkčního domu /2017/. V něm měl být sál pro 100 – 150 lidí, kanceláře obecního úřadu, nové prostory knihovny a klubovna pro spolkovou činnost. Jelikož nebyla jiná studie, byl po částečném nákresu vnitřních prostor a okolí budovy, návrh zastupiteli schválen a představen veřejnosti /2018/. Podle kladných reakcí a hodnocení i četné veřejnosti se dalo soudit, že po vypracování projektové dokumentace a vysoutěžení realizační firmy, by se mohlo do konce tohoto volebního období začít se stavbou.

Ovšem – objevila se /2019 / zde opoziční skupina, která se do té doby neozvala a začala klást námitky. Hlavní byla, že stavba neodpovídá požadavkům 21. století, že se paní starostka chce svým jediným návrhem zviditelnit apod. Zastupitelé tedy ve shodě původní záměr zastavili a dali souhlas k tvorbě alternativních projektů. Na podnět pana místostarosty Radima Koutníka bylo vypracování nových studií zadáno studentům architektury TU v Liberci / ze zadání jaksi vypadla knihovna /.     Bohužel do všeho zasáhla doba covidová a termíny se opozdily.

Nicméně návrhy jsou už dávno hotové. Na lednovém zastupitelstvu jsem se zeptala, kdy se o nich něco dozvíme. Pan místostarosta uvedl, že by je chtěl veřejnosti ukázat, až to okolnosti dovolí.

A ptám se znovu – žijeme v 21. století?  Proč nejsou návrhy představeny veřejnosti aspoň prostřednictvím internetu?  Vždyť i školáci si dovedou se stránkami poradit. Občané by si mohli vše prohlédnout a podle zájmu se pak zúčastnit veřejné diskuze. Měli by předem nějakou představu a mohli by se k původnímu i novým návrhům vyjádřit.

Jenže to se stále jedná jen o návrhy. Než se vše projedná a schválí, proběhnou volby a nové zastupitelstvo může vše tzv. smést ze stolu. Takže to není žádný pomníček paní starostky, kterou jeden z kritiků prvního projektu viní ze zdržování a přičítá jí v tomto směru nečinnost. Je to smutný hrobeček nejednotného zastupitelstva, které se doposud nedokázalo dohodnout a zařadit tuto záležitost mezi priority v plánu obce.

Nyní bych chtěla poděkovat všem, kdo jste vydrželi a dočetli až do konce. Názor si udělejte sami.

Podle mě se vedení i zastupitelé snaží pracovat tak, aby se nám v samostatné obci lépe žilo.

Se všemi radostmi i starostmi, které čas přináší. Nerada bych, aby se kvůli politikaření zapomnělo na sliby, které jsme kdysi od zastupitelů dostali. Zvolili jsme si je i pro jejich odhodlání pracovat pro druhé a věřím v jejich férové jednání.

Tak jako mnozí i já si přeji, aby Stráž nad Nisou zůstala klidným a dobrým místem k životu pro všechny komu se tu líbí a kdo jsou tu rádi.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*