strom
Prosinec 2020

Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané, držíte v rukou další vydání letošního Strážského občasníku. S posledním výtiskem každoročně přichází pro většinu z nás nejkrásnější období z celého roku. Nejen pro děti, které určitě již pečlivě napsaly a odeslaly dopis […]

jubilanti
Prosinec 2020

NAŠI JUBILANTI

Významná životní jubilea ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané: Paní Lubasová Věra 95 let Paní Fibingerová Hana 94 let Paní Bláhová Božena 93 let Paní Volochová Anna 91 let Pan Šetek Karel […]

Úřad Stráž nad Nisou
Březen 2020

ZPRAVY Z „RADNICE“

Vážení spoluobčané,zdravím vás opět po třech měsících prostřednictvím našeho oblíbeného Strážského Občasníku. Dříve než začnu s informacemi o aktuálním dění v naší obci, vrátím se k předešlému vydáni Strážského občasníku. K příspěvku a pana Ivana […]

Knihovna
Březen 2020

Den slabikáře

Naši prvňáčci už znají první písmenka, a tak se mohou pustit do prvních krátkých vět. Tento významný okamžik jsme oslavili slavnostním předáváním „Slabikáře“ v knihovně ve Stráži nad Nisou. Knihovnice, paní Šmidová a paní Zvolánková, […]

pohyb
Březen 2020

Pohybem ke zdraví

Školní vzdělávací program naší Mateřské školy je Od letošního školního roku nové vice zaměřen na pohybový rozvoj děti. V rámci pohybových aktivit docházíme s dětmi ze Sluníček a Mravenců pravidelné do tělocvičny ZŠ a na […]