Doba covidová, aneb co se neděje

()

Je březen 2021 a my jsme stále zavřeni pod rouškou lockdownu vládou, která si z nás udělala míček na ping pong ve hře, kde se pravidla mění za pochodu. Je to situace, která rozdělila rodiny, firmy připravila o možnost výdělků a obětmi bývají ti nejstarší a nejslabší. Jsme z toho všichni unavení a snažíme se zůstat pozitivní v tom pravém slova smyslu.

Přináší to však i pozitivní změny, a to jak pro zaměstnané, tak pro zaměstnavatele.

Home Office se stává věcí zažitou a firmy vidí, že jsou lidé leckdy i produktivnější z domova.

Žáci v domácích online školách si navykli aplikaci ZOOM nebo Google Meet a školy zase přišly na to, jak dále kontrolovat progres a předávat žákům k domácímu studiu materiál, ať již pro covidové omezení, nebo pro jinou nepříjemnost. Jsou to posuny, které s námi již zůstanou nehledě na pandemii.

Jsou to výdobytky doby zlé, která přinesla posun v komunikaci a řešení problémů a v mnoha případech přinesla čas řešit úkoly, na které jinak v běžném dni nezbýval čas ani energie.

My jsme ovšem občané Stráže nad Nisou, kde se zase tak moc věcí nemění. A jsem tu opět s tou svou negací na vedení obce. Promiňte mi to prosím, ale když to vidím, je mi z toho smutno.

V první vlně doby covidové byl pochopitelný strach, který jsme prožívali všichni z toho velkého neznáma, které se na nás celosvětově hrne. Vlna druhá začala optimizmem, podporovaná hesly “Česko je best in covid!” Ve vlně třetí jsme už všichni unavení z pravidel, která se mění jak míčková výměna stolního tenisu. Na každé vlně omezení je velmi zajímavé, jak si lidé poradili s nastavenými pravidly. Otevřela se výdejní okénka, kde to bylo trochu možné se z kamenných obchodů staly obchody internetové a všichni dělali vše pro to, aby obchody zůstaly alespoň částečně otevřeny dle stávajících pravidel. Ostatní čas byl věnován inovacím, renovacím a realizování myšlenek, na které v běžné době nebyl čas. Každá organizace, ať zkostnatělá státní správa, nebo soukromý sektor, má business plán, výhled do budoucna co se musí a co by se mělo zavést. Tak, aby se posunuly vpřed s cíly, které si vytýčily, aby přežily v konkurenci.

V našem obecním měřítku, kde se příjem obce nevydělává, ale především dostává z rozdělených daní, samozřejmě nejde o přežití, ale o takzvaný strategický rozvoj obce.

Strategický plán rozvoje obce je ucelený koncepční program rozvoje obce v podobě písemného dokumentu. Plán rozvoje obce slouží pro zpracovávání investičních záměrů realizovaných v obci (průběžné dotační tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu apod., především pak pro formulování toho, jak se bude lokalita rozvíjet v dalších letech.

Nenechte se zmást. Takový plán je zásadní pro obec jakékoli velikosti. Nejde totiž o to nejnutnější z roku na rok, ale o to, co by se ve výhledu řekněme dalších 5-15 let mělo dělat pro to, aby se obec rozvíjela tím správným směrem. Nejde tu o partaje, lidi u kormidla, nebo momentální potřeby obce. Jde tu o vizi do budoucna. Nejde dokonce ani o směrodatný dokument, kterého se vedení obce musí držet a plnit jej. Jde čistě o to, kam by obec měla směřovat v dalších letech.

Tento plán není důležitý jen pro budoucnost obce, ale také se dokládá k žádostem o čerpání dotací z vládních zdrojů. Jsem si jist, že takový plán je, jelikož obec již několikrát s žádostí o dotace uspěla, ale jsem si zároveň jist, že jde o dokument velmi zastaralý, který s obcí vlastně nemá co dočinění a je jen nutnou výplní kritérií žádosti.

Rozpočet obce se dělá vždy na jeden fiskální rok a nárokuje si nutné investice a závazky ze strany obce. Občas se počítá s výdaji na projekty přesahující více než jeden, možná dva roky, a tak se alokují zdroje do budoucna. To ale, nemá nic společného s plánem strategického rozvoje obce, který má být vizí do budoucna.

Na posledním zastupitelstvu v lednu 2021 bylo patrné, jak se v rozpočtu škrtá z leva do prava. Doba covidová dolehla. I tak se ale našel prostor pro naštěstí neschválený návrh mimořádně odměnit paní starostku jedním měsíčním platem (cca 60,000 Kč) a teď čtěte pozorně, navržený zaměstnanci obce. Slyšel jsem již hodně, ale aby nadřízenému navrhli jeho podřízení mimořádný příspěvek, to není rozhodně běžné. V době škrtů v rozpočtu je to pak rozhodně zvláštní. Jsem rád, že hlasovali pro schválení jen členové ANO nebo za ANO. Malý příklad o co by se nemělo žádat v době covidové.

Kdyby navrhli tuto mimořádnou odměnu zastupitelé, kteří znají míru zásluhy, neřekl bych ani slova.

Zpět ale k tomu nadhledu. Plán strategického rozvoje obce má obsahovat, jednoduše řečeno, to co je dobré pro obec do dalších let. Je toho spousta, ale jak jsme již viděli v uplynulém volebním období (v říjnu 2018 byly poslední volby do zastupitelstev obcí), vše se řeší jen na podnět občanů nebo zájmových skupin. Obec není schopná se starat o svůj majetek natož o nějakou vizi do budoucna.

Byli jsme svědky toho, že se na ustavujícím jednání koalice hovořilo o strategickém plánu obce a o tom, že si jej pan zastupitel Jiří Zvolánek vezme celý na starost a do jednoho roku jej zpracuje a předloží zastupitelstvu ke korekcím a k veřejnému projednání. Prozatím se tak nestalo. Čas běží dál a obec tak zůstává bez tohoto zásadního dokumentu, který je skutečně důležitý pro Stráž, nejen pro současné vedení obce, ale i pro další volební období.

Tento dokument má obsahovat ptačí perspektivu, nadhled nad všedními problémy obce a má se snažit nezávazně kormidlovat obec roky dopředu tak, aby bylo patrné proč a kam vlastně směřuje jako celek.

Argumentem může být snaha a veřejné deklarování paní starostky v GenusTV, že bude nový obecní dům v centru obce postaven do konce jejího volebního mandátu. Opak je zde však pravdou. Nový obecní dům by byl jen pomníčkem v jinak nepřipraveném projektu.

K tomu, abychom mohli vůbec nad takovou věcí jako obec přemýšlet, je nutné vzít v potaz vše s tím spojené. A není toho málo. Vizuální vzhled domu, koncepce Bergrova náměstí, dopravní napojení na školu a bezpečí dětí, parkování v okolí, dopravní obslužnost, vytíženost a časovou potřebu takové stavby, atd. Zjednodušeně řečeno to bez onoho nadhledu do budoucna nejde. Nelze jen říct “tady bude stát tento dům na konci mého volebního období a bude vypadat takto”.

Nelze zjednosměrňovat ulice bez zřetelu dopadu na okolní komunikace a bezpečnost.

Nelze rozhodovat bez přemýšlení nad propojením a dopadem na ostatní přilehlé komunikace, či části obce. Co lze, je dělat věci systematicky s vidinou toho, proč to děláme v kontextu několika let.

Nechci se tu rozepisovat o potřebě nového obecního domu. Dávám tím jen příklad o nepřipravenosti a vlastně o neschopnosti dlouhodobě plánovat budoucí osud obce.

Máme krásný domov s bohatou historií a jistě na to můžeme být pyšní. Přál bych si ale méně mikromanagementu a více systematického vedení obce do budoucna. Bohužel to nejde bez připravenosti a naslouchání občanů, kteří konec konců jsou tou silou formující budoucnost obce.

Je jen třeba naslouchat jejich názorům a potřebám a zformulovat je v reálný plán pro obec.

Už vás nebudu trápit úvahami o tom, co vše lze zlepšit a zrychlit, o tom, jak komunikovat s občany a o tom, co je v obci potřeba udělat. Každý jsme strůjci svého osudu a občasná sebereflexe neuškodí ani na obecní úrovni. A tak, prosím, zůstaňte pozitivní, usměvaví a hleďte do lepší, bez covidové budoucnosti.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*