DALŠÍ KROK K VÝMĚNĚ LÁVKY NAD ŽELEZNICÍ V MYSLBEKOVĚ UL.

()

Po téměř 4 letech přípravných prací (mostních prohlídek, studií, posudků, diagnostiky, jednání apod., vše doložitelné) a neúspěšných pokusech získat zhotovitele projektové dokumentace a samotné realizace byla v červnu 2022 zveřejněna další výzva, tentokrát k podání nabídky včetně zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Lávka pro pěší přes železniční trať. Tato veřejná zakázka byla zadána formou Design and Build (Navrhni a postav). V červenci se uskutečnilo výběrové řízení a v srpnu byla pode-psána s vítěznou firmou OK-BE spol. s r.o. Nový Knín „Smlouva o dílo“. Jedná se o společnost, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku s cenou včetně DPH 7 185 343,00 Kč.
Samotné práce budou rozděleny do několika etap – projektová příprava pro povolení stavby, projektová příprava pro realizaci a uvedení do provozu, výroba ocelové lávky v mostárně + stavební práce, snášení staré lávky a vkládání lávky nové. Dojde i k zesílení opěrných bodů. Uvedené práce byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy a jednotlivé etapy budou na sebe navazovat tak, aby stavba byla předána v co nejkratší možné době.

Do doby výměny nosné konstrukce lávky bylo navrženo dočasné opatření spočívající v zúžení průchozího prostoru a překrytí pochozí vrstvy rozvinutím dopravníkového pásu zakotveného přes ocelový plech. Toto opatření bylo začátkem srpna zrealizováno tak, aby byl průchod přes lávku zachován a zůstal pro chodce bezpečný až do doby rekonstrukce lávky.

Bohužel, 7. 9. 2022 došlo k uvolnění spodní dřevěné výztuhy a trapézového plechu. Lávka byla z pochozí části okamžitě zabezpečena uzavřením a zneprůchodněním. Směrem ke kolejišti lávku zabezpečil povolaný výjezd HZS SŽ s.o.

Zbývá jen jedno velké přání, aby rekonstrukce proběhla bez komplikací a my se mohli projít po nové lávce co nejdříve.

Zuzana Vojtíšková

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

1 Comment

  1. Škoda jen, že obec věděla o havarijním stavu už před sedmy lety, kdy na to upozorňoval Karel Jäschke. Stejně to nechali dojít do stavu, kde se mohl někdo zabít nebo lávka spadnout do kolejiště. Řešit to teď je nutnost, jen je to podstatně dražší. Paradoxem je, že hřiště u Řadovek je opatřeno cedulí na vlastní nebezpečí, kdežto lávka se nechala v provozu až do její rozložení.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*