Kompletní návod jak volit v komunálních volbách v obci Stráž nad Nisou

()

Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na 23. a 24. září 2022. Voliči budou vybírat zástupce do zastupitelstev obcí a měst. Ve stejném termínu proběhne v naší obci i první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Pátek23.9. 2022od 14:00do 22:00
Sobota24.9. 2022od 8:00do 14:00

Kdo může volit

Právo hlasovat v komunálních volbách mají občané České republiky starší 18 let. Ve Stráži nad Nisou mohou volit jen ti, kteří mají v této obci trvalé bydliště.

Volební právo v komunálních volbách získali po vstupu do EU rovněž občané jiných členských zemí, kteří mají v ČR přechodný nebo trvalý pobyt.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu.

Kromě splnění výše uvedených podmínek nesmí u voliče nastat ve dnech voleb žádná z následujících překážek:

 • výkon trestu odnětí svobody
 • omezení svéprávnosti
 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Dva dny před termínem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin, obecní úřad seznam včetně dodatku uzavře.

Při posledních volbách do obecního zastupitelstva v roce 2018 bylo ve voličském seznamu 1815 voličů. Své právo volit využilo 1074 voličů, což je přibližně 59 %. Bylo by skvělé, kdyby letos přišlo k volební urně co nejvíce voličů a kdybychom se přehoupli přes 70 %. Jedná se přibližně o 200 voličů více než posledně.     

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Kde se volí

V obci Stráž nad Nisou máme jediný volební okrsek se sídlem v budově hasičské zbrojnice SDH, Schwarzova 783, 463 03 Stráž nad Nisou.

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky.  Volební lístek je jen jeden a na něm jsou vypsány všechny kandidátky. Volební lístek v naší obci má i druhou stranu. Na první straně volebního lístku jsou kandidátky volebních stran, na druhé straně jsou kandidátky sdružení nezávislých kandidátů.

Nekroužkuje se, ale KŘÍŽKUJE. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

 • Označit křížkem jednu volební stranu nebo sdružení (jednu kandidátku) – takto hlasujete pro celou kandidátku a dáváte jí tak nevětší podporu.
 • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv kandidátky – maximálně můžete rozdat 9 křížků. Tolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných kandidátek.
 • Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva (9) se přiřadí kandidátům na kandidátce, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem kandidát ku a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro kandidátku. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

 • neoznačíte předepsaným způsobem žádnou kandidátku ani žádného kandidáta = nezapíšete křížek do žádného z předepsaných polí
 • označíte více než jednu kandidátku nebo označíte více jak 9 kandidátů
 • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
 • vložíte do obálky více lístků
 • je hlasovací lístek přetržený

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Po vstupu do volební místnosti

 • Prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.
 • Od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem. Volební lístek máte svůj nebo si ho vyžádáte od volební komise.
 • S obálkou a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.
 • Provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky.
 • Při volbě do Senátu je důležité vložit hlasovací lístek vždy do obálky stejné barvy.
 • Úřední obálku s hlasovacím lístkem (případně 2 obálky vždy s jedním lístkem v případě volby do Senátu) vhodíte před zraky komise do volební urny.

Poté můžete místnost opustit a vyčkat do zveřejnění výsledků voleb. Výsledky voleb naší obce budou zveřejněny snad ještě v sobotu 24.9. poté, co je okrsková volební komise předá na pracoviště ČSÚ.

Volba do přenosné hlasovací schránky

Přenosná urna - Volby 2022

Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič dopředu požádat obecní úřad nebo v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze na území obce. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: administrativa@straznnis.cz nebo můžete zavolat na telefon 482 732 114. Důležité je sdělit nezbytné informace a to jméno a příjmení voliče, adresu trvalého pobytu a telefonní kontakt na voliče.

VÍCE INFORMACÍ

Podrobné informace o volbách najdete na webové adrese volby.cz. Mimo všech možných teoretických informací získáte také přehled o výsledcích všech předcházejících voleb a to nejen do zastupitelstev měst a obcí. Je to také místo, kde získáte první výsledky letošních voleb.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

1 Comment

 1. Krásný den Všem Strážákům. Chtěl bych říci jen pár slov k volbě nového starosty. Mám za to, že všichni zvolení v minulosti i současnosti do obecního zastupitelstva chtějí pro Stráž to nejlepší a zastupitelé spolupracují pro dobro obce. Opětovně zvolení jsou nápomocni nově zvoleným zastupitelům. Zajisté to platilo v minulosti a bude to platit i dnes. Není asi na místě vnášet již na počátku nevraživost mezi sebe. Proto mě mrzí některá vyjádření od některých zastupitelů a hlavně pak z řad zúčastněných občanů. Jsme přeci všichni Strážáci , tak nestvějme mezi sebou překážky a dejme šanci všem. kdo to s obcí myslí dobře.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*