Dobrá práce! Obec Stráž nad Nisou si prosadila částečné zachování autobusové linky č.30!!!

()

Zveřejněním informace dne 05.10.21, že Liberecký kraj (dále LK), jako objednavatel meziměstské dopravy, chce ukončit provoz linky č.30 a 23 a nahradit ji linkou č.70, vyvolal velký negativní ohlas mezi občany Stráže nad Nisou (viz článek Autobus 23 a 30 pravděpodobně skončí!). Někteří pak následně situaci zlehčovali a článek považovali za šíření nepodložených informací a za vyvolání chaosu a paniky. Cílem uvedeného článku bylo především upozornit na problém, na jeho naléhavost, a především na velmi krátký termín, pro nalezení uspokojivého řešení.

Celá tato změna byla plánována již dlouho. Do všeho zasáhla i tzv. COVID situace. V červnu letošního roku rozhodl KORID LK, spol. s r. o.  (dále jen KORID) o zrušení linky č.30 a 23 a to bez jakékoliv diskuse se zástupci a obyvateli obce Stráž nad Nisou. První informace o připravené změně zazněla 1zdrojem je rodinný příslušník, který byl přítomen této VH na valné hromadě Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ) začátkem září letošního roku. Následně jsem začal shromažďovat podrobné informace. Dne 20.9. byla změna představena starostce obce paní Daniele Kysilkové a bylo očekáváno bezproblémové schválení. Paní starostka však změnu neodsouhlasila a pozvala zástupce KORID na jednání se zástupci obce na termín 12.10. 2021.

Zastupitelům obce byla představena dne 12.10.21 varianta, která již byla dne 05.10.21 zveřejněna ve výše uvedeném článku. Z ohlasů obyvatel obce na tento článek byl jasný výrazný nesouhlas s navrhovanou změnou. Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce dne 13.10.21 byla tedy tato varianta zamítnuta a starostka obce ve spolupráci s dopravním ředitelem DPMLJ začali hledat jiné možnosti. Nejjednodušším řešení by bylo zachovat linku č. 30 v plném rozsahu, avšak toto bez podpory města Liberec, které by platilo svoji část linky, nebylo reálné. Náklady na provoz linky č.30 by bez podpory města Liberec přesáhly částku 5 mil. Kč, což je mimo trvalé finanční možnosti obce.

Varianta 24,26 a 28

Následně tak byla představena varianta prodloužení linek č. 24, 26 a 28.  Obec ve spojení s DPMLJ hledala možnost v protažení spojů MHD, které končí na hranici obce (24) a navýšení linek, které obcí projíždějí (26 a 28). To se ukázalo jako jedinou reálnou možností, jak zajistit MHD vlastními silami (bez zapojení LK – ten trval na variantě „70“).

Měl jsem možnost nahlédnout do tvorby tohoto řešení a chci vyzdvihnout neuvěřitelnou práci DPMLJ, konkrétně dopravního ředitele pana Bc. Martina Hettnera, a paní starostky Daniely Kysilkové. Navržené řešení tak plně pokrylo potřeby obce včetně ranních a nočních spojů. Díky tomuto řešení se dokonce navýšil počet spojů z 31 za den na 35. Velkým problémem však zůstaly zastávky Oblouková (SARÉ) a Mlýn. Díky směrování linek 24 přes zastávku Pavlovice Lites se výrazně snížil počet linek, které uvedené zastávky obsluhují. Zastávka Mlýn však patří již do katastru města Liberec, její obslužnost je tedy v kompetenci města Liberec.

Druhý listopadový týden však nastal průlom a to až po předání připravené varianty „24,26 a 28“ na LK respektive na KORID. Z jednání, která probíhala, bylo jasné, že ze strany obce Stráž nad Nisou nejde jen o takové neopodstatněné odmítání změny, že si své řešení našla a je ochotna za něj i zaplatit. Věřím, že se díky hlasům obyvatel nejen obce Stráž nad Nisou, ale i Chrastavy a města Liberec podařilo prokázat, že původně navržená varianta „70“ je z mnoha důvodů a pohledů nevhodná.

Linka 30 a 23 znovu ve hře

V úterý 16.11. 21 byla zveřejněna zpráva, že bude nadále pokračovat linka č.23 a 30. V pracovní dny se skoro nic nezměnilo. Jedinou změnou je nahrazení linky č.23 v 6:31 linkou č.28 v 6:27. O víkendech nahradí linku 30 (až na poslední dva noční spoje ze Stráže) protažená linka č.24, nově pojmenovaná jako linka 39.

Trasa linky 39 bude jako prodloužená linka 24. Povede ze zastávky Pavlovice křižovatka ulicí Kateřinská přes zastávku Stráž elektrárna až na náměstí. Na náměstí bude autobus čekat přibližně 7 minut. Zpět z náměstí přes zastávky Stráž elektrárna, Stráž Oblouková, Růžodol Mlýn a zastávku Stráž Neumannova do zastávky Pavlovice křižovatka a dále směr Fügnerova a Doubí sídliště. Autobus tak zajede i do zastávky Růžodol Mlýn, kde se otočí zpět směrem k Litesu.

Trasa linek č. 28 v pracovní den v 6:27 ze Stráže a v 6:34 z Fügnerova nebude vedena spodem po ulici Kateřinská, ale v obou směrech bude vedena přes zastávky Stráž elektrárna a náměstí ve Stráži nad Nisou.

Nové jízdní řády po 12.12. 2021

R = pouze do Růžodolu

Další spoje

Krom zmíněných spojů je možné využít i další spoje. Již řešenou linku 70 nebo linku 642, které zastavují na zastávce Elektrárna. Spoj 70 navíc bude zastavovat v zastávkách Oblouková nebo Růžodol Mlýn.

Přikládám jízdní řády těchto spojů, které budou platit od 12. 12. 2021

Závěrem

Měsíc před plánovanou změnou tak dochází k dořešení situace a změna bude nakonec jen minimální. Ještě před pár dny bylo nemyslitelné, že by linky 30 a 23 mohly pokračovat. Může se zdát, že to vše byla jen taková bublina nebo maličkost. Naopak. Měl jsem možnost být informován o vývoji celé této záležitosti a za tímto výsledkem je velký kus práce a úsilí, což tento článek zdaleka neobsáhl.

Velký dík tak patří všem, kteří se o tento výsledek zasloužili. Dobrá práce! 

Významné komentáře

„Vážíme si dobrých sousedských vztahů a našim cestujícím je popravdě jedno, kdo a za které veřejné peníze je vozí, proto jsem rád, že jsme s paní starostkou našli to nejlepší řešení pro všechny.“

Mgr. Jiří Šolc
Náměstek primátora
 
Statutární město Liberec

„Vážení spoluobčané,
ráda bych navázala na mé oficiální prohlášení ze dne 7. 10. 2021 týkající se nejasné situace ohledně zajištění dopravní obslužnosti naší obce po 12. 12. 2021 a dovolila bych si tak ukončit období nejistoty a obav ze změny navržené společností KORID LK, spol. s r.o., jejímž vlastníkem je Liberecký kraj.

Díky vstřícnosti a ochotě Dopravního podniku města Liberec a Jablonec, a.s. a Statutárního města Liberec s námi jednat, se nenaplnily obavy strážských, ale i libereckých občanů, že by po více než sedmdesáti letech do Stráže přestaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Článek „Autobus 23 a 30 pravděpodobně skončí!“ odstartoval velmi bouřlivou veřejnou debatu. Následné reakce obyvatel Stráže daly jasně najevo, že se nejedná jen o „Bouři ve sklenici vody“, ale o docela vážný problém a určily tak směr dalšího vyjednávání, za což velice děkuji. Cíl byl jasný. Za předem dohodnutý finanční obnos zachovat linky městské hromadné dopravy. To se hledáním různých variant prodloužených autobusových linek a kombinací nově navržených se zbytkem stávajících linek, po ukončení provozu linky 23 a 30, podařilo. Na stole byl návrh nového jízdního řádu. Avšak kombinace linek a změna trasy pro většinu spojů vyvolávala obavy, zda bude tato varianta nejen pro Strážáky, ale i Liberečáky z okolí zastávek Mlýn a Růžodol přijatelná. Bylo jasné, že běžný provoz ukáže, co je potřeba změnit a komu bude zrušená linka 23 a 30 nejvíce chybět.

Díky vyvstalým pochybám jsem se nakonec ještě sešla nad nově navrženými linkami, trasami a jízdními řády s náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie Mgr. Jiřím Šolcem. Prodiskutovali jsme všechna pro a proti, přičemž bylo jasné, že mu nejsou cestující lidé linkami 23 a 30 lhostejní, a že četná jednání za kterými bylo mnoho úsilí a času, nebyla zbytečná.

Veliké díky za rozhodnutí zachovat linku 23 a 30 v téměř nezměněné podobě doplněné o plnohodnotné víkendové spoje nově vzniklou linkou 39 v náhradní (méně finančně náročné) trase tedy patří především Mgr. Jiřímu Šolcovi (SML) a samozřejmě také dopravnímu řediteli Bc. Martinu Hettnerovi a Lukáši Těšínskému (oba DPMLJ), kteří vždy ochotně předělali návrhy jízdních řádů a vše dotáhli až do konečné podoby. Jízdní řády platné od 12. 12. 2021 pro linky 23, 30 a 39 najdete níže spolu s jízdním řádem linky 70. Tu také mohou cestující z a do Stráže nad Nisou a Svárova od 12. 12. 2021 plně využívat pro nástup i výstup na všech zastávkách uvedených v jízdním řádu jako doplněk městské hromadné dopravy.

Daniela Kysilková
Starostka obce
 
Stráž nad Nisou

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*