jubilanti
Březen 2021

Naši jubilanti

Významná životní jubilea v prvním čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané: Kubíková Libuše 94 let Neumannová Helena 89 let Merhautová Annelisa 87 let Schindler Bedřich 86 let Dostálová Jolana 85 let Pavel Václav 84 […]