Zprávy z „radnice“

()

Milí Strážáci, vážení čtenáři,

po letošní dlouhé a vydatné zimě jsme se konečně dočkali netrpělivě očekáváného jara, teplejšího počasí, malinko sluníčka a také pozvolného návratu k životu bez některých omezení.

Čeho jsme se ještě dočkali?

Otevření obchodů, restaurací, služeb, ale hlavně návratu dětí do škol. Končí distanční výuka a v této chvíli je na místě poděkovat nejen našim pedagogům za způsob, jakým vedli ve všech ročnících náročnou výuku, jak byli pohotoví pokud selhala výpočetní technika či připojení, jak uměli poradit, povzbudit děti a vyrovnat se se zcela novou situací. Také chceme pochválit žáky a rodiče, jak se této výuce přizpůsobili. Nezbývá než doufat, že i návrat ke starým pořádkům proběhne v pohodě a poklidu. Nově nabyté zkušenosti s používáním výpočetní techniky při distanční výuce určitě obohatí a zpestří i každodenní výuku prezenční.

Co nám zůstalo?

Jedno z omezení, které nám prozatím zůstalo, je povinnost nošení respirátorů či roušek. Jsou nutné ve vnitřních prostorách veřejných budov, obchodech, dopravních prostředcích. Při této příležitosti bych chtěla připomenout všem našim občanům starších 65 let, že mají možnost si balení deseti respirátorů opětovně bezplatně vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.

Co nás čeká?

I přes nejistou situaci plánujeme, připravujeme a se těšíme se na tradiční společenské a sportovní akce. Obvykle jsme se v červnu scházeli na Strážských slavnostech. Letos tomu bude trochu jinak. Termín 19.6. 2021 využijeme netradičně k představení architektonických studií nového multifunkčního obecního domu. Zahájení prezentace návrhů je naplánováno na 16,00 na hřišti u obecního domu Na stejném místě pak budeme pokračovat v 18,30 promítáním v letním kině pro děti a od 20,30 také pro dospělé. V době, kdy jsme připravovali Strážské slavnosti jsme ještě nevěděli, jaká budou opatření, či omezení. Z obavy, abychom nasmlouvaný pěkný program nemuseli v červnu rušit, přesunuli jsme vše na září. Doufám, že si všichni po tak dlouhé době kulturního a společenského půstu užijeme bohatou sobotní nabídku. Letos nově i nedělní program pro děti.

Na co se můžeme těšit?

Kromě prázdnin a dovolených bychom se mohli těšit, že od října budeme moci navázat na oblíbená setkávání se seniory jubilanty. Také budeme moci konečně přivítat nové strážské občánky. Snad už se náš život začne zase pomalu vracet k normálu.

Daniela Kysilková, starostka

Něco málo o tom, co se událo nového v našich obecních domech.

Každý správný hospodář by měl vědět, jak velké je jeho hospodářství a v jakém stavu se nachází. Z tohoto důvodu obec zadala specializované firmě vyhotovení kompletní pasportizace domů v jejím vlastnictví. To spočívalo v tom, že pracovnice firmy po dohodě s každým jednotlivým nájemcem bytu provedla jeho fyzické zaměření. Dalším krokem bylo zaměření společných prostor, sklepů a v neposlední řadě i nebytových prostor. V současné době je vše zpracováno a bylo předáno v tištěné i digitální podobě objednavateli. Na základě zjištěných skutečností bude provedena kontrola užívaných ploch jednotlivými nájemci. V případě možných vzniklých rozdílů bude provedena úprava.

Touto cestou by zaměstnanci obce rádi poděkovali všem nájemníkům za vstřícnost a ochotu při zvládnutí této akce. V dnešní době je provedená pasportizace domů nutností při zadávání všech oprav nebo při podávání žádostí o dotace, např. na opravu fasád domů, střech atd.

V únoru letošního roku proběhla pravidelná revize střech. Současně byl zadán i požadavek na kontrolu stavu komínů. Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že střechy potřebují naštěstí jen “kosmetické úpravy”. Bohužel u několika z kontrolovaných komínů se však ukázalo, že se nachází v havarijním stavu a hrozí zatékání do objektu.

Z tohoto důvodu, v neposlední řadě i z bezpečnostního hlediska, obec neprodleně zadala opravu poškozených komínů. Ta bude provedena během letních měsíců. Asi každý nájemník obecních bytů zaznamenal, že minulý měsíc proběhla firmou Kohout -hasičský servis s. r. o., kontrola evakuačních cest. Všechny nedostatky (různé skříňky, velké množství květin apod. umístěné na chodbách) byly popsány v závěrečné zprávě.

Po dohodě bude jejich odstranění a zajištění podmínek dle požadovaných předpisů zkontrolováno při příštím inspekčním dni.

Miluše Hnyková

Neviditelné práce na opravách majetku pokračují

Vážení spoluobčané,
my všichni, kteří jsme si chtěli postavit vlastní dům, rekreační chatku, přípojky sítí či pouze zlegalizovat přístavbu apod. víme, jak zdlouhavá je cesta k „poslednímu razítku nebo nápisu stavba povolena“. A stejně taková, někdy možná i strastiplnější, je v případě, kdy je žadatelem obec, město, státní instituce.

Již koncem loňského roku byly poptány a následně objednány hlavní mostní prohlídky všech mostů i lávky nad železnicí, které jsou v majetku obce. Vypracovanou dokumentaci jsme obdrželi 22. dubna 2021 a ještě týž měsíc jsme objednali diagnostický průzkum mostu M1 přes Černou Nisu (křižovatka Oblouková – Kateřinská) a lávky L1 v ulici Myslbekova tak, jak požadovaly závěrečné zprávy z mostních prohlídek. Upřednostněna bude diagnostika lávky, která by měla být hotova do konce června. Následně bude vypracována projektová dokumentace a vypsáno výběrového řízení na zhotovitele stavby (opravy či výměny) lávky v Myslbekově ulici a opravy mostu v ulici Polní.

Havarijní stav mostu M3 přes Lužickou Nisu „Londýnská – Oblouková“ (u Retexu) se řeší již druhým rokem. Po složitých jednáních s majiteli společnosti RETEX a. s. se v současné době dokončují podklady pro vypsání výběrových řízení na vypracování projektové dokumentace a na zhotovitele stavby. O dalším průběhu těchto „neviditelných prací“ vás budeme informovat v příštím vydání Občasníku.

Stavební úpravy, které brzy uvidíme

V současné době pracujeme na zkulturnění a rozšíření počtu míst na separované odpady. V ulici U Kina vzniká nové zastřešené stání pro 8 velkých a 4 menší nádoby, na Bělidle bude již vybudované místo zastřešeno.

Nejpozději na začátku nového školního roku se budou moci děti se svými rodiči projít po novém chodníku, který propojí parkovací místa na náměstí s mateřskou a základní školou. Chodník naváže na přechod pro chodce a plynule povede travnatou plochou přímo k mateřské škole a dále k budově stupně ZŠ.

A …. z vašich podnětů

Není nám lhostejné, jak naše, pro mnohé i rodná, obec vypadá. Vnímáme vaše připomínky a návrhy na zlepšení života v obci a snažíme se je realizovat. Po loňských opravách a výstavbě hřišť v centru obce se v následujícím období zaměříme na neutěšený stav autobusové zastávky a čekárny na náměstí. V plánu je i výstavba hřiště v ul. Řadová. Ta je však závislá na schválení nového územního plánu.

Zuzana Vojtíšková, referent OÚ

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*