Zprávy z radnice

()

Vážení spoluobčané,

držíte v rukou další vydání letošního Strážského občasníku. S posledním výtiskem každoročně přichází pro většinu z nás nejkrásnější období z celého roku. Nejen pro děti, které určitě již pečlivě napsaly a odeslaly dopis Ježíškovi a nyní s napětím očekávají, zda se jejich přání vyplní.

I pro nás dospělé má tento adventní čas každý rok neopakovatelné kouzlo, kdy se snad všichni dokážeme radovat i z maličkostí, které v průběhu roku mnohdy nestíháme ani zaregistrovat.

Letos však bude vánoční období trošku jiné,  poznamenané omezeními,  kdy jsme například společně nemohli rozsvítit vánoční strom, ani oblohu nad Stráží nerozzáří novoroční ohňostroj. Letos žijeme přirozenými obavami o zdraví své i našich blízkých, ale nyní také očekáváním a nadějí, že se vše vrátí k normálu a my se budeme  moci znovu všichni setkávat, ctít zaběhlé tradice a žít tak, jak jsme byli zvyklí.

To, co léta fungovalo a připadalo nám samozřejmé, se jako mávnutím proutku stalo nemožné. Museli jsme zrušit všechny naplánované sportovní, kulturní,  ale i společenské akce. Nejvíce mne mrzí zrušená setkání s jubilanty. Nepřivítali jsme ani nové občánky naší obce. Nesešli jsme se na oblíbených Strážských slavnostech.

Doufám, že příští rok už nám umožní si vše podle zvyklostí vynahradit.

Ač nejvyšší počet 43 infikovaných osob v naší obci z konce října klesl k poslednímu listopadu na 7 a postupně se rozvolňují opatření proti koronaviru, zůstane naše informační okénko s plánovanými akcemi zatím prázdné. Pevně věřím, že v příštím vydání Strážského občasníku bude již zaplněné.

Nastávající období není jen časem radosti a odpočinku, ale i obdobím zimního úklidu. O tom, jak je naše obec připravena, se dočtete v článku p. Zuzany Vojtíškové. Co však může zabránit a co znemožňovat bezpečný provoz a pohyb na komunikacích vám spolu s apelem na odstranění přiblíží Ing. Zdeněk Linka.  O významu bydlení a plánovaných opravách bytového fondu obce v příštím roce samostatně informuje p. Miluše Hnyková. Pár praktických informací o označování hrobů, cenách odpadů, provozu sběrného místa a svozu vánočních stromků připojuje  sl. Tereza Tluková.

Společně se všemi zaměstnanci Obce Stráž nad Nisou Vám přeji krásný a pohodový adventní čas, šťastné prožití vánoční svátků s Vašimi blízkými a především hodně zdraví a štěstí po celý nový rok

Daniela Kysilková, starostka

Úklid místních komunikací a chodníků v zimním období

Obec Stráž nad Nisou se v průběhu zimního období stará o sjízdnost přibližně 20 km místních a veřejně přístupných účelových komunikací, úpravu asi 677 m2 ploch parkovišť a prostranství i schůdnost cca 3 km chodníků.

Na základě zkušeností z minulých let, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a vyhláškou, kterou se tento zákon provádí, byly jednotlivé komunikace rozděleny podle důležitosti do 3 okruhů tak, aby posádky obsluhující jednotlivé mechanizační prostředky mohly pracovat plynule a připravit pro nás, řidiče i chodce, bezpečné komunikace a chodníky v době co nejkratší.

Celý systém prací spojených se zimní údržbou (od vysvětlení základních pojmů, stanovení pořadí důležitosti, až po seznamy komunikací tvořících jednotlivé okruhy-pořadí důležitosti) je popsán v „Plánu zimní údržby místních komunikací obce Stráž nad Nisou 2020-2021“, který je dostupný na webových stránkách – obec – úřad – plán zimní údržby.

Naši připravenost však prověří až první vločky sněhu nebo namrzající déšť. Pevně věřím, že nikdo tím nebude zaskočen a pracovníci technického střediska zvládnou zimní nástrahy minimálně tak dobře, jako v uplynulých letech.

Zuzana Vojtíšková

Překážky na krajnicích komunikací a přesahující zeleň

Na některých místech v obci se na krajnicích komunikací objevují veliké balvany, nebo jiné překážky. Umisťují je tam pravděpodobně majitelé přilehlých nemovitostí, aby zamezili vjíždění na zelený pruh mimo vozovku, nebo parkování na něm. Je však potřeba si uvědomit, že i tyto zelené krajnice jsou součástí veřejné komunikace.

Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb. (Zákon o pozemních komunik.) se jedná o pevné překážky (§29).

Dle znění zákona lze pevnou překážku umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Policie České republiky.

Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad. Apelujeme na obyvatele obce, kteří podél svých nemovitostí mají podobné překážky na komunikaci, aby je sami odstranili bez zbytečných správních řízení a vymáhání.

Podobným nešvarem je zasahování zeleně ze soukromých zahrad do profilu komunikace. Nejčastěji se jedná o živé ploty, nebo stromky zasazené příliš blízko plotu podél komunikací.

Vlastníci by měli zeleň na svých pozemcích udržovat a zastřihovat tak, aby větve nezasahovaly nad prostor vozovky, chodníku, nebo krajnice komunikace.

I v tomto případě bude mnohem jednodušší, když si každý zkontroluje, zda z jeho pozemku nepřesahují větve do prostoru komunikace a případně je sám zastřihne, než když toto bude muset být řešeno pomocí jednání, či postihů.

Odstraněním těchto překážek se předejde poškození strojů a technického zařízení při zimní údržbě. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost našich spoluobčanů, chodců, či sportovců pohybujících se při krajích komunikací.

Ing. Zdeněk Linka

Bydlení

 Bydlení je základní potřebou člověka. Hlavní význam bydlení spatřujeme v tom, že aktivity s ním spojené umožňují realizaci dalších lidských potřeb. Ve Stráži nad Nisou se snažíme naplňovat tuto myšlenku modernizací bytových jednotek ve vlastnictví obce. V současné době jsou aktuálně v procesu přípravy rekonstrukce pěti bytových jednotek s tím, že dokončení stavebních prací lze očekávat počátkem příštího roku. V dalších bytových jednotkách se dokončují práce na vybudování sociálních zařízení. A tak nám ke konci letošního roku zbývají pouze dva byty, z celkového objemu bytového fondu, které doposud nedisponují vlastním sociálním zařízením. Vzhledem ke stáří nemovitostí v majetku obce a také k jejich vnitřním dispozicím, je v některých případech značně složité zakomponovat sociální zařízení do prostoru tak, aby vše bylo v souladu s požadavky kladenými platnou právní úpravou na danou oblast. I přesto, je z naší strany vynakládána velká snaha, která vede k tomu, aby každá bytová jednotka ve vlastnictví obce disponovala vlastním sociálním zařízením, aby se pak kvalita bydlení v obecních bytech přiblížila standardům moderního bydlení 21. století.

Miluše Hnyková

 Označení hrobů na místním hřbitově

V průběhu podzimu probíhalo označování hrobových míst na místním hřbitově. Většina hrobů je označena ze zadní strany na levé straně. Hroby a hrobky nacházející se na zdi jsou značeny v levém spodním rohu z čelní strany. Štítky jsou nenápadné, obdélníkového tvaru, velikosti 2 x 6 cm, stříbrno-černé barvy a svým vzhledem nijak nenarušují hrobové zařízení ani pietu místa samotného.

Ve vestibulu je ve vitríně k nahlédnutí plán hřbitova s číselným označením hrobů, jejich očíslování tak pomůže k lepší orientaci na hřbitově. Ve stejné vitríně je umístěn soupis volných hrobových míst k pronájmu. Pokud tedy máte zájem o nové hrobové místo, můžete si ho sami vyhledat a požádat o jeho pronájem v kanceláři obecního úřadu..  

Informace k cenám odpadů, provozu sběrného místa a odvozu vánočních stromků

Vážení občané,

máme pro vás dobrou zprávu – pro rok 2021 se nebude navyšovat cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu – tedy za popelnice na domovní odpad u vašich domů.

Dle sdělení svozové firmy FCC Liberec, s.r.o. budou stávající ceny prozatím zachovány, jelikož doposud nedošlo ke schválení nového Zákona o odpadech. Nová podoba schvalovaného zákona má přinést zvýšení některých poplatků a zavedení nových úhrad. Z tohoto důvodu se zvýšení cen promítne i do cen placených občany, pro vás ale nejdříve až od roku 2022.

Připomínáme, že se od prosince mění otevírací doba sběrného místa V Kopečkách 782.

Bude otevřeno vždy v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin, a to až do konce února.

Pouze ve státní svátek 26.12.2020 a také 2.1.2021 bude zavřeno.

Jako každý rok nabídneme občanům odvoz odstrojených vánočních stromků v průběhu měsíce ledna. Termín bude ještě upřesněn prostřednictvím webových stránek obce, vývěsek a mobilního rozhlasu.

Tereza Tluková

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

1 Comment

  1. Jsem ráda, že my z ,,konce světa“,můžeme tak nahlédnout do občastníku.Do schránky jsme ho bohužel nedostávali.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*