Zápis dětí do 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ školy pro školní rok 2022/2023

()

se bude konat, pokud to epidemiologická situace dovolí,
v úterý 12. dubna 2022 od 1300 do 1600 hod. v prostorách 1. stupně ZŠ.

ZŠ a MŠ

Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v roce 2021 povolen odklad začátku povinné školní docházky.

Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis bez osobní přítomnosti.

Aktuální informace k zápisu (průběh zápisu, odkaz na vyplnění a předání elektronické žádosti, doložení dokladů, vyzvednutí výsledků) budou zveřejněny na školních webových stránkách v průběhu března a na nástěnce v MŠ Stráž nad Nisou.

Ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023:

  1. děti s místem trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou, které mají v ZŠ a MŠ sourozence
  2. děti s místem trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou
  3. děti, které nemají trvalý pobyt ve Stráži nad Nisou, které mají v ZŠ a MŠ sourozence
  4. děti, které nemají trvalý pobyt ve Stráži nad Nisou

V případě nenaplnění kapacity 1. třídy dětmi s trvalým pobytem do počtu 25 budou přijaté děti z okolních obcí. Děti s kratší vzdáleností bydliště od školy budou přijaté přednostně.

V případě, že by počet žádostí o přijetí převyšoval celkovou kapacitu základní školy, bude se u žadatelů, kteří shodně naplňují jednotlivé kritérium, o přijetí rozhodovat losováním za přítomnosti zástupce zřizovatele základní školy a zástupce školské rady. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem na webových stránkách základní školy).

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*