Jednosměrka v ul. Oblouková – fakta

()

V minulém článku Bude Stráž samá jednosměrka? jsem se dotkl nově budované „jednosměrky“ v ulici Oblouková. Článek vyvolal veliký ohlas. Pokusil jsem se tedy kontaktovat co nejvíce dotčených subjektů a zjistit více informací.

Cílem článku je podání podrobnějších a širších informací o jednom „problému“ v obci. Na tomto příkladě chci ukázat, jak díky špatné komunikaci obyvatel obce včetně jejího vedení dojde k řešení, které polarizuje společnost. Nebudu v článku jmenovat konkrétní lidi. Chci udržet článek v obecné rovině.

Mojí snahou je ukázat, že o veřejných věcech je nutné jednat v co největším okruhu. Ukázkou odpovědného jednání o veřejných věcech je například participační rozpočet, který nově využívá i město Liberec. Hlasování občanů o veřejných věcech podle principu D21 (demokracie 21) je něco, s čím bych vás chtěl seznámit v dalších článcích.

Abych se o situaci dozvěděl co nejvíce a nevycházel jen z osobní zkušenosti, kontaktoval jsem několik majitelů přilehlých pozemků, dále osobu, která uvedený proces napadla námitkou a další občany, kteří se chtěli k problematice vyjádřit. Kontaktoval jsem i některé zastupitele, abych si ověřil informace z diskuse na zastupitelstvu a přečetl několik listin, které se uvedeným zabývají. Většinu informací jsem se snažil ověřit z více zdrojů. Nicméně nikdy není nic bílé nebo černé, a proto tento článek berte jako další úhel pohledu a souhrn faktů a informací a pokud k tomuto tématu budete mít nové poznatky a fakta, rád si o nich s Vámi pohovořím.

Oblouková ulice v historii

Již z map z 19. století je patrné, že v místě Obloukové ulice vedla cesta směrem na dnešní Frýdlant – směrem na Polsko a Německo. Vedla tudy cesta směrem od brodu u soutoku na panský dvůr v místě nynějšího náměstí. Bývalý panský dvůr odkoupil již v roce 1800 od frýdlantské vrchnosti liberecký podnikatel J.G.Berger a jeho budovy upravil na textilní továrnu první tohoto druhu na Liberecku. Panský dvůr se využíval především k přepřahání koní a odtud i původ názvu restaurace Formanka. Význam ulice Oblouková nabývá na důležitosti v roce 1872, kdy byla vybudována železniční trať 037 spolu s nádražím a přejezdem. Ulice pak byla využívána pro obsluhu dalších průmyslových objektů a propojení na železniční stanici. Do dnes vede ul. Oblouková v oblouku pod „pavlovickým kopcem“ na pravém břehu Lužické Nisy z místa bývalého mlýna kolem soutoku obou Nis až k železničnímu nádraží. Při budování průtahu Libercem musela jak Nisa tak ulice ustoupit nové stavbě a spojuje se s ulicí Londýnskou a stává se tak její část významnou spojnicí krajského významu.

Přeložka Lužické Nisy a spojení ulic Oblouková a Londýnská

Chci tím ukázat, že tato cesta byla využívána již od nepaměti a patřila k významným spojnicím zdejšího průmyslu.

Dnešní změna provozu

Ke změně využívání této cesty dochází až nyní. Dne 19.2. 2020 obyvatelé Stráže nad Nisou podali žádost o změnu provozu v ul. Oblouková. Jako důvod změny uvedený ve veřejné vyhlášce – Návrh úpravy silničního provozu z 30.4. 1Čj.: MML076738/20-OD/Cou [viz stránky obce] je uvedeno:

„Jedná se o hustě obydlený úsek, kdy z důvodu nedodržování svislé dopravní značky B4 a absencí chodníku dochází k nepřehledným a nebezpečným situacím. Pravostranný směrový oblouk směrem k vlakovému nádraží Stráž nad Nisou je ohraničen vysokou opěrnou zdí, a tudíž je tento úsek značně nepřehledný. Obousměrný provoz bude zachován v úseku od železničního přejezdu až k výjezdu na krajskou silnici III/01327, kde se nachází obytná zástavba a šířkově je tato část silnice přijatelnější (šířka silnice se pohybuje od 5,5 m do 6,0 m). O jednosměrný provoz v části ulice Oblouková žádají sami občané Stráže nad Nisou.“

Tato veřejná vyhláška byla vydána na základě zpracované a podané žádosti vedením obce ze dne 17.4. zastoupené p. Ing. Pavlem Špulákem.

Dle informací od občanů bydlících v ulici byla tato žádost podána společně na základě vzájemné dohody, a to jak obyvatel bydlících v ulici, tak i jiných (bydlících na Zlatém/Stříbrném kopci, ze „Šmoulova“ ….) včetně T. J. SOKOL.

Ve fázi vystavení vyhlášky (t.j. po 30.4.) podal námitku jeden z obyvatel Stráže nad Nisou. Věřím, že by se k tomuto návrhu vyjádřilo i více lidí, kdyby se k nim informace dostala. Já sám osobně jsem si uvedeného návrhu nevšiml a na stránkách obce je i dnes velmi špatně dohledatelný (část dokumentů je řazena výrazně níž v sekci „Doručení veřejnou vyhláškou + dražební vyhlášky“). Na tento návrh upozornila tohoto občana aplikace „V obraze„, která vás upozorní na každou důležitou informaci z úřední desky nebo ze stránek obce – vřele doporučuji. Námitkou tohoto občana byl fakt, že nemá logiku nahrazovat jednu zákazovou značku jinou z důvodu, že není respektována. K uvedené situaci nepřehlednosti navrhl řešení jiné, a to omezení rychlosti provozu.

Tato námitka spolu s návrhem řešení se probírala v diskusi na 17. jednání zastupitelstva, kde o věci nebylo hlasováno a vedením obce bylo konstatováno, že žádost byla podána.

Tato žádost však obsahovala pravděpodobně jiné odůvodnění a nyní je řešena z hlediska správnosti postupu. To je zřejmě důvod, proč doposud nejsou značky namontovány. Možná i z důvodu uzavření přejezdu.

Jak to vidím já

To, že se obyvatelé v místě spojili a našli řešení, je skvělou ukázkou, jak řešit problémy. Dle mého názoru je třeba vést diskusi se všemi, kdo komunikaci používají včetně těch, kterých se změna dotkne. Tato změna se dotkne bezpečnosti dětí a obyvatel, kteří chodí od Pavlovic směrem do středu obce (škola, centrum obce, obchody, podniky) nebo k lékaři – ať dětskému, tak k lékaři pro dospělé nebo zubaři. Velkou změnou to bude pro lidi a děti čekající nebo vystupující na zastávce. Je možné využívat podchod pod tratí, ale ten je tmavý a není v dobrém stavu, je tmavý a pro děti je to delší trasa a navíc s dalším přechodem silnice u školy na náměstí. Tak jako tak se ale stejně nevyhnete komplikované a velmi nebezpečné křižovatce. Argument, jedněch z mých oponentů, že nemám bydlet za vodou a že se mám tedy přestěhovat, mi už přijde jako neobhajitelný.

Dle dalších informací však nebylo jednáno před návrhem řešení se všemi majiteli přilehlých pozemků – tedy firmou působící na železničním nádraží a firmou sídlící naproti. Tyto firmy by mohly výrazně svým zásahem pomoci přispět k řešení daného problému jiným způsobem, než je jednosměrka. Tím řešením je vybudování chodníku po výkupu pozemků nebo jen prořezání porostu a podobně. Řešení je vždy více a věřím, že se dají najít, ale musí se jen jednat a to se všemi. Avšak dle vyjádření zástupců těchto firem s nimi nikdo nejednal a ani nebyli upozorněni na návrh změny provozu v dané komunikaci.

Každý, s kým jsem hovořil má na uvedené řešení a samotnou situaci vlastní názor a pohled. Rozumím lidem bydlícím v ulici, že se snaží řešit problém, který tam opravdu je. A takových míst je víc. Stejně tak rozumím velké části obyvatel obce, kteří danou ulicí jezdí. Nechci ani hodnotit ani soudit jednotlivé pohledy. Všechny jsou legitimní a odráží se v nich potřeby jednotlivců. Proto prosím neberte i můj pohled jako útok na váš názor, potřeby či osobu.

Křižovatka Studánecká-Kateřinská
Zvýšený provoz díky uzavírkám přejezdů

Obecně omezování provozu vede jen k přesunutí problému do jiné oblasti. Provoz, který někde omezíte naroste někde jinde a toto navýšení může být pro daný úsek neúnosné. Myslím tím to, že když uvedený provoz přesuneme např. do ulice Studánecká, zvýšíme už tak velmi špatnou situaci v této ulici, která se neřeší už desítky let. Mají lidé, bydlící v této ulici, taky požadovat jednosměrku do Studánecké? Samozřejmě to nejde, jedná se o jinou komunikaci, krajskou s jinými parametry, ale taky tam nejsou chodníky, nerespektuje se semafor ani rychlosti….

Naopak, čím více komunikací a cest, tím menší provoz v jednotlivých úsecích. Nyní to je moc pěkně vidět, když část komunikací je uzavřena z důvodu budování železniční trati. Když nyní projíždíte jednou z posledních cest u Benteleru, tak vám tam dají na 15 min červenou….

Na závěr

Musíme brát na zřetel, že každé naše jednání vyvolá změnu jinde – zlepšení situace na jedné straně může způsobit problém jinde. Hledejme taková řešení, která budou respektovat potřebu většiny. Diskutujme tak a respektujme naše vzájemné potřeby a postoje a nehledejme krátkozraká řešení. Dejme si práci se rozborem daného problému a snažme se je řešit s občany a pro občany.

Tak jako doma se bavíme o našich potřebách a na základě toho vytváříme plány a změny, můžeme to dělat i na úrovni obce. Tyto stránky, jejich tištěná podoba, facebooková skupina nebo další aktivity mohou přispět ke zlepšení komunikace a širší informovanosti.

V jaké fázi je nyní instalace jednosměrky nevím, věc je ještě řešena. Jestli tam bude nebo nebude nemění nic na věci, jak celý proces probíhal. Stejně tak bylo na 19. jednání zastupitelstva diskutována jednosměrka „u paneláků“, ale více informací se zájemce online nebo na vývěsce nedozví. Jediné, co se z usnesení dozvíme je, že byla vybrána firma na budování chodníku a přechodu na náměstí za necelý milion korun – ale co se kde bude budovat, nikde zveřejněno není.

Jaká další témata vás zajímají? Mě třeba tvorba nového náměstí, nahrávání jednání zastupitelstva a jak se daří budovat a opravovat obecní majetek. Na některá z uvedených téma jsem se zeptal lidí, kteří se tématem zabývají dlouho a věřím, že se brzy dozvíme více informací.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

1 Comment

  1. Pri dnesnim zasedani zastupitelstva pani starostka vyslovene rekla, ze provoz nakladnich automobilu v nyni zjednosmernene casti ulice Obloukova nikdy nebyl.
    Vzhledem k tomu, ze toto byl jeden ze stezejnich duvodu pro zjednosmerneni teto casti ulice Obloukova, nemohu se vyvarovat dojmu, ze cela argumentace byla pouze ucelova…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*