Zápis dětí do MATEŘSKÉ školy pro školní rok 2022/2023

()
ZŠ a MŠ

Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na webových stránkách školy www.skola-straz.cz v době od 19. dubna do 2. května 2022. Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a nechat si ji potvrdit od ošetřujícího dětského lékaře. Zákonný zástupce si uloží registrační číslo žádosti, pod kterým bude probíhat přijímací řízení. V případě potřeby si může zákonný zástupce žádost vyzvednout v kanceláři MŠ dne 27. dubna 2022 po předchozí domluvě na telefonním čísle 722906756.

Příjem vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis) bude probíhat podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: 5svmqz8
  2. e-mailem k.trakalova@skola-straz.cz pouze s elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. do schránky u budovy ZŠ na adrese Majerova 138 Stráž nad Nisou
  5. osobním podáním v kanceláři MŠ na adrese Majerova 344 Stráž nad Nisou

ve čtvrtek 5. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin

Bude-li podání učiněno dálkovým způsobem (tj. body 1-4), je nutné pro ověření údajů přiložit kopii rodného listu dítěte a žádost doručit do MŠ v období od 2. do 6. května 2022. Pokud bude podání učiněno osobně, je třeba v MŠ dne 5. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin předložit řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 10. května 2022 od 9 do 11 hodin v kanceláři MŠ. Po tomto termínu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria pro přijetí do MŠ ve školním roce 2022/2023:

  1. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem povinné školní docházky
  2. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2022 věku 3 let a mají v MŠ nebo ZŠ Stráž nad Nisou sourozence
  3. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2022 věku 3 let
  4. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2022 věku 3 let

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených výše. Při přijímání dětí rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. Nezáleží na pořadí podání žádosti. Spádovou mateřskou školou pro děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou je Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*