Úryvky z historie obce Stráž nad Nisou

()

Rozhodně nepatřím mezi historiky nebo dlouholeté pamětníky. Moje úryvky se mnohdy budou dotýkat historických faktů, které mi někteří z vás mohou pomoci upřesnit nebo doplnit. Ve Stráži nad Nisou dnes žije již mnoho rodin, které se přistěhovali v posledních letech a s historii obce se možná vůbec neseznámili. Hodně historických materiálů sebral a zveřejnil Jaroslav Bláha, první starosta znovuobnovené Stráže nad Nisou 1.12.1990. Patřil k nejvýraznějším osobnostem novodobé obce a já z jeho materiálu a celoživotní práce budu často vycházet.

V úvodním díle nejde začít jinak než vznikem obce. Přesný rok vzniku obce neznáme. Neexistuje žádná ustavující listina, která by jednoznačně určila datum založení. Můžeme tak jen vycházet z historických materiálů a hledat zmínku o obci Habendorf, tedy po původním německém názvu obce. V jedné darovací listině z roku 1411 se objevuje zmínka o Habersdorfu poblíže Liberce, ale není jistota, že jde o pozdější Habendorf, protože v jiné listině z roku 1454, kde jsou vyjmenovány obce tohoto obvodu, tj. Radčice, Šenborn (Krásná Studánka), Svárov a Machnín, žádná zmínka o Habendorfu není. První doklad o existenci Habendorfu se vztahuje k roku 1469, tedy do doby Česko-uherských válek a vlády Jiřího z Poděbrad. Roku 1466 prohlásil papež Pavel II. Jiřího z Poděbrad za kacíře a vyhlásil proti kališnickým Čechám křížovou výpravu. Jiří z Poděbrad byl tak nucen vést stálé obranné války s vnitřními i vnějšími nepřáteli. František Palacký ve svém čtvrtém díle Dějin národu českého o jednom takovém tažení proti Čechům zaznamenal: „Vratislavští, Svídničtí, Javorští a pan Fridrich z Biberštejna přibyli k Žitavě 29. srpna (1469 pozn. redakce), načež nazítří 30. celé vojsko, asi 400 drábů a 750 jízdních, hnuvši se k Liberci, položilo se u Habendorfu a 31. srpna vypravilo se asi 1 200 drábů k retování Navarova. Když ale téhož dne přišla pověst, že Čechové u veliké síle se blíží, Vratislavští první strachem podjatí dali se na útěk a celé vojsko se rozprchlo, jen Lužičané se vrátili do předešlého ležení u Žitavy zase a obrátili se pak k dobývání hradu Tolštejna v Čechách.“ (citát ze 4. dílu Dějin národu českého v Čechách a v Moravě str. 586-587 od Františka Palackého, vydání z roku 1939).

Toto je tak první zmínka o obci, která musela být krátce předtím buď založena nebo obnovena. Zatímco sousední obce v povodí Nisy — Svárov a Machnín — mají svůj původ slovanský, o původních obyvatelích Habendorfu kolují jenom dohady. Němečtí historikové se domnívají, že obec byla založena německými kolonisty, kteří mohli pocházet z obce stejného jména, která se nachází v horní Lužici, kde měli svá původní panství jak Biberštejnové, majitelé frýdlantského panství v letech 1278 — 1551, tak Rödernové v letech 1558 — 1620. Mohli být tedy odtud přesídleni, ale žádný důkaz o tom neexistuje. První konkrétní doklad o obyvatelích pochází až z roku 1559, skoro sto let po založení obce, kdy vesničku obýval rychtář, 7 sedláků a 2 chalupníci. Podle jmen to byli Němci (Peuker, Keil, Plischke, Kirchhof aj.), ale v té době bylo už i ve Svárově německé obyvatelstvo. Rozvoj Habendorfu byl v prvních třech stoletích velmi malý. Drsné podnebí neposkytovalo valné podmínky pro zemědělství. Nejlepší obdělávatelné pozemky užíval dědičný rychtář, z jehož hospodářství se pravděpodobně vyvinul pozdější panský dvorec. Kdy tento dvorec vznikl, není známo, ale víme, že existoval již v 16. století. Po prohrané bitvě na Bílé hoře v roce 1620 přešel koupí do vlastnictví Jakuba Talovce, později náležel frýdlantským pánům. Díky své poloze byla obec často pleněna procházejícími vojsky. Počty obyvatel se tak za staletí výrazně nezměnily – v roce 1630 v obci žil rychtář, 7 sedláků, 5 chalupníků, 2 domkaři a 8 tkalců.

Ač byla obec Habendorf nejmladší z okolí, stala se díky své poloze jejich přirozeným centrem a v roce 1599 zde byl vybudován kostel sv. Kateřiny. V roce 1600 získal kostel velký a bohatě zdobený zvon, který přečkal až do 2. světové války, kdy byl pro válečné potřeby v roce 1943 zabaven. Dnes je v kostele zvoněno na malý zvon, který měl původně funkci umíráčku. Zdrojem dat pro dnešní článek byla především publikace Jaroslava Bláhy z roku 1969 vydaná k pětisetletému výročí obce.

Na obrázku je původní rozložení panského dvora (dnešního Bergerova náměstí) zakreslené na císařských mapách z roku 1843 – zdroj ČÚZK

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*