Rozvoz
Aktuality v obci Stráž nad Nisou

Pomoc v obci

Tento článek reagoval na situaci na podzim 2020. Dnes se aktivity rozšířily a dostaly větší prostor. Na jednoduché adrese https://pomoc.prostraz.cz najdete aktuální nabídky, poptávky a diskuzi na toto téma. Jestli čtete tento článek je dost […]

Úřad Stráž nad Nisou
Březen 2020

ZPRAVY Z „RADNICE“

Vážení spoluobčané,zdravím vás opět po třech měsících prostřednictvím našeho oblíbeného Strážského Občasníku. Dříve než začnu s informacemi o aktuálním dění v naší obci, vrátím se k předešlému vydáni Strážského občasníku. K příspěvku a pana Ivana […]

Knihovna
Březen 2020

Den slabikáře

Naši prvňáčci už znají první písmenka, a tak se mohou pustit do prvních krátkých vět. Tento významný okamžik jsme oslavili slavnostním předáváním „Slabikáře“ v knihovně ve Stráži nad Nisou. Knihovnice, paní Šmidová a paní Zvolánková, […]

pohyb
Březen 2020

Pohybem ke zdraví

Školní vzdělávací program naší Mateřské školy je Od letošního školního roku nové vice zaměřen na pohybový rozvoj děti. V rámci pohybových aktivit docházíme s dětmi ze Sluníček a Mravenců pravidelné do tělocvičny ZŠ a na […]

paragraf
Obecně závazné vyhlášky ve Stráži nad Nisou

Obecně závazná vyhláška č.1/2006

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. I/2001 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Stráž nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schválilo na svém zasedání […]