Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností

()

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou se na svém zasedání číslo 20, konaného dne 10. 09. 2020 usnesením č. 10/20/2020 usneslo vydat na základě stanovení § 10 písm. a) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení opatření k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném Obcí Stráž nad Nisou jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk v nevhodnou denní dobu.

Čl. 3
Omezení činností

(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin1. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) O nedělích, svátcích a státem uznaných dnech pracovního klidu2 lze používat stroje, přístroje a zařízení způsobující hluk jako jsou např. sekačky na trávu, kolébkové, stolní a podobné pily (cirkulárky), motorové pily, motorové kosy, křovinořezy apod., pouze v době od 09:00 do 12:00 hodin.

Čl. 4
Zkrácení doby nočního klidu

(1) Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:

  • a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 do 06:00 hodin,
  • b) v noci z 24. prosince na 25. prosince každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 24:00 do 06:00 hodin,
  • c) v době konání akce „Strážské slavnosti“, která se každoročně koná vždy 2. nebo 3. víkend v červnu je doba nočního klidu vymezena v noci z pátku na sobotu dobou od 23:00 do 06:00 hodin a v noci ze soboty na neděli dobou od 02:00 do 06:00 hodin,
  • d) v době provozování letního kina, které se koná jedenkrát v měsíci květen a říjen a dvakrát v měsících červen až září, je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00 do 06:00 hodin.

(2) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejího konání.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 10. 9. 2015.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*