Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stráž nad Nisou

()

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou se na svém zasedání dne 27. února 2020 usnesením č. 10/15/2020 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
  1. Na veřejných prostranstvích1§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. v obci, vyznačených v příloze č. 1 této vyhlášky, je možný pohyb psů pouze v případě, kdy chovatel drží psa na vodítku.
  2. Chovatelem se rozumí každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.2§ 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  3. Odstavec 1 se nevztahuje na služební3Např. § 45 odst. 1 písm. e) zák. č. 300/2013 Sb., o vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, vodicí, asistenční a lovecké4Např. § 44 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů psy, při plnění úkolů, ke kterým byly vycvičeni.
  4. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 je povinen zajistit chovatel.
Článek 2
Závěrečná ustanovení

Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek podle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

  • Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci ze dne 24. března 2011.
  • Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci ze dne 31. října 2013.
Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Příloha č. 1

k Obecně závazné vyhlášce obce Stráž nad Nisou č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stráž nad Nisou
Veřejná prostranství, kde je možný pohyb psů pouze na vodítku

Pohyb psů pouze na vodítku (ohraničeno oranžovou čárou): část obce ohraničená komunikacemi Studánecká (od č.p. 490 po č.p.75), Pivoňková (od č.p. 767 po č.p. 256), Pekařská, Traktoristů (od č.p. 243 po č.p. 290), Bilejova (od č.p. 212 po č.p. 349), Dolní řadová, V Kopečkách, Okružní, Zahradnická (od č.p. 20 po č.p. 18), Neumannova (od č.p. 24 po č.p. 26), Majerova.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*