Zasedání č. 36 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

Zasedání č. 36 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

Datum konání

31. 3. 2022    
18:00 - 20:00

Místo

Hasičárna
Schwarzova 262, Stráž nad Nisou, 463 03

Typ události

nahrávám mapu....

Odkaz ke sledování přímého přenosu: https://youtu.be/9xW9TCVe8KM

PROGRAM:

 1. Zvolení zapisovatele a ověřovatelé zápisu
 2. Schválení programu
 3. Změna rozpočtu a investičního plánu č. 2/2022
 4. žádost o poskytnutí NO dotace Myslivecký spolek Polomy
 5. Inventarizace majetku obce Stráž nad Nisou za rok 2021
 6. Účetní závěrka p.o. ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou za rok 2021
 7. Hospodářský výsledek p.o. ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou za rok 2021
 8. Návrh na odpis hmotného a nehmotného majetku obce Stráž nad Nisou
 9. Návrh na odpis majetkové účasti – finanční investice
 10. Žádost o poskytnutí finanční podpory Linka bezpečí, z.s.
 11. Žádost o poskytnutí finančního daru Zdravotní klaun, o.p.s.
 12. Směna části p.p.č. 614/1 za část p.p.č. 618/3, vše k.ú. Stráž nad Nisou
 13. Schválení KS na „Nákup mobilního setu pro zajištění smíšené výuky“
 14. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022
 15. Pořízení inteligentního ukazatele rychlosti
 16. Diskuse

Daniela Kysilková
starostka

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*