Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu nemovité věci od 1. 1. 2022

()

Jaká byla praxe doposud?

Majitelé či nájemníci nemovitostí měli uzavřenou smlouvu o poskytování služeb (odvozu komunálního odpadu) s obcí a platili na základě vystave¬né faktury (složenky) pololetně nebo ročně za odpad.

Co se mění?

Smlouvy o poskytování služeb budou k 31. 12. 2021 ukončeny, protože novela zákona o místních poplatcích a novela zákona o odpadech nedovoluje již za odpad vybírat na základě smluvního vztahu. Obec od 1. 1. 2022 zavádí vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Co se nemění?

Svozová firma FCC Liberec, s. r. o. zůstává stejná a systém svozu také. Nádoby i frekvence svozů zůstanou u domů zachovány (pokud si nepřejete změnu)

Kdo má povinnost se k místnímu poplatku registrovat?

Poplatek se hradí za každou nemovitou věc zahrnující rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro nemovitost existuje, nebo vlastník v ostatních případech. Nově jsou tedy povinni se přihlásit k tomuto poplatku například i vlastníci chat v zahrádkářských koloniích.

Kdo je oprávněn ve věci jednat?

Předseda SVJ, vlastník nemovitosti, nebo jeden ze spoluvlastníků, další osoba na základě plné moci (například správce bytového domu).

Kdy začít změnu řešit?

Vyhláška obce byla schválená 25. 11.2021 s platností od 1. 1. 2022, po schválení byly rozeslány osobám, které měly doposud uzavřenou smlouvu s obcí o poskytování služeb, dopisy s těmito pokyny a formulářem k podání ohlášení.

Jak podat ohlášení?

Ohlášení můžete podávat od 1. 12. 2021 do 20. 12. 2021 a v novém roce od 3. 1. 2021 do 28. 2. 2021. Nejlepší možnost je přijít osobně na obecní úřad, kancelář sl. Tlukové v přízemí (zvoňte na „administrativa“), s sebou mějte vyplněný formulář ohlášení, který jste obdrželi. Případně jej vyplníme společně na místě. Dále je možné zasílat vyplněné, podepsané a naskenované ohlášení na e-mail – administrativa@straznnis.cz nebo do datové schránky obce – 3pdatnb. Nazpět dostanete okopírované ohlášení, které bude doplněné především o platební údaje, které budou na každý rok stejné.

Výše poplatku

Výše ročního poplatku se vypočte jako součin objemu sběrné nádoby, počtu svozů za rok a sazby za 1 litr. Cena je tak spravedlivá a za každou velikost nádoby a četnost svozu se platí stejná cena za litr kapacity. V předchozím smluvním systému platilo, že čím větší nádoba, tím je její cena výhodnější. Tento místní poplatek má ještě více motivovat ke třídění odpadů. V tabulce jsou uvedeny ceny za jednotlivé nádoby a frekvence svozů.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*