Třídění odpadů

()

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! každý jich v průměru vytřídil bezmála 72 kilogramů!

Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než v roce 2020!

I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála 3/4 všech obyvatel pravidelně třídí své odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.

Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace

Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv. multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově různých odpadů do jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich náslédné oddělení. Typicky jde o sběr kovů spolu s plasty.

Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická modernizace dotřidbvacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery.

EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let, letos je to již 25 let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.

Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití – pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního prostředí – každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje surovin, energii a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se nám také daří významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun.

Kontakt pro více informací:
Lucie Millerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
e-mail: mullerova@ekokom.cz, tel.602 186 205
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*