Splatnost místních poplatků 30. června

()

Vážení občané, blíží se konec prvního pololetí a s tím spojená splatnost místních poplatků. Jedná se o poplatek ze psů a nový, v letošním roce zavedený, poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Místní poplatky jsou v pravomoci obce, jsou zavedeny obecně závaznými vyhláškami a řídí se zejména zákonem o místních poplatcích a daňovým řádem.

Poplatek ze psů platí každý majitel psa, který má bud“ trvalý pobyt, nebo v případě právnické osoby, sídlo v obci. Přihlášení k tomuto poplatku má majitel provést do 30 dnů od pořízení psa nebo přihlášení se v obci a to i v případě, že má nárok na osvobození od placení poplatku. Lhůta 30 dnů na ohlášení platí i v případě odstěhování z obce, darování psa, či jeho úmrtí. Složenky s vyčísleným poplatkem byly rozesílány na adresy v průběhu března, platbu je možné provést na náš bankovní účet, případně osobně na úřadě v hotovosti či platební kartou. V současnosti je v obci přihlášených 311 psů.

Druhým poplatkem, jehož splatnost se blíží, je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek je od 1.1.2022 nový a nahradil dřívější smluvní systém vybírání úhrad za odvoz komunálních odpadů. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci (případně SVJ) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Každý, kdo vlastní nebo nabude jmenovanou nemovitost je povinen podat ohlášení do 30 dnů k tomuto poplatku. Koncem loňského roku jsme rozesílali dopisy těm, co měli uzavřenou smlouvu o odvozu komunálního odpadu, s výzvou k přihlášení se k poplatku. Nyní jsou znovu obesíláni ti, kteří ohlášení doposud nepodali a měli uzavřenou smlouvu, či v naší obci vlastní výše zmíněnou nemovitost. Platební údaje obdrží každý po podání ohlášení a platbu lze poukázat převodem na účet, v hotovosti nebo platební kartou na místě.

Prosíme o dodržení data splatnosti, v případě neuhrazení včas je nedoplatek vymáhán podle daňového řádu a může být navýšen až na trojnásobek. Vymáhání je pro obec administrativně složité a finančně nákladné a mnohdy zbytečné, jelikož téměř všechny poplatky jsou nakonec stejně uhrazeny.

Tereza Tluková

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*