Aktuality 10.9. – Zastupitelstvo

()

Včera jsem byl po dlouhé době přítomen jednání zastupitelstva obce. Kromě bodů z předem poslaného programu se na zastupitelstvu probíralo mnoho dalších zajímavých bodů a zajímavá byla pro mne i následná diskuse.

Zasedání probíhalo v rouškách. Přišel jsem až po zahájení a velmi špatně jsem se orientoval, kdo je na zastupitelstvu v plénu přítomen. V té době už paní účetní seznamovala zastupitele se změnami v rozpočtu. Samozřejmě všechny projednané body budou pak následně za pár dní vystaveny na stránkách obce jako usnesení. Já jsem se ovšem nikdy nic podstatného z usnesení nedozvěděl.

Dopředu se omlouvám za možné neúplné nebo nepřesné informace. Berte tento článek jako informaci o tom, že se kolem zmíněného tématu něco děje. K závažnějším tématům již nyní získávám potřebné a přesné informace tak, abych v dalších dnech mohl napsat přesné a jasné informace na tyto stránky. Proto prosím o shovívavost k přesnosti informací a naopak budu rád, když mě doplníte nebo opravíte.

Mimo jiné se odsouhlasil záměr prodeje pozemků pod desítky let starou garáží a zastupitelé rozhodli o dořešení problému kolem dnes již skoro bývalého „obecního dvora“ v ulici V Kopečkách formou změny územního plánu. K tomuto řešení se neumím a nechci vyjadřovat, ale vypadalo to, že byl spokojen jak p. Kružík tak zástupci obce.

Další body, jako nové navýšení prostředků na dokončení stavebních prací ve škole nebo zvýšení prostředků na vybudování chodníku na náměstí, proběhly bez větší diskuse. Stejně tak byla schválena změna vyhlášky „o rušení nočního klidu“ o kterou jsem žádal v únoru letošního roku. Byla nezbytná pro možnost pořádat v obci letní kino. Letní kino je nutné promítat v létě i po 22 hod, kdy zákon na ochranu zdraví toto nepovoluje. Těším se tak na příští sezónu.

Jednání zastupitelstva a následná diskuze byla plná drobných, ale zajímavých informací, jako že se připravuje změna jednosměrky u pošty a podobně…

V první části diskuse paní ředitelka ZŠ poděkovala obci za dokončení prací ve škole a žádala zastupitele, aby i do dalšího období nominovali pana Zvolánka do školského výboru. V druhé části diskuse pak snad na tuto funkci navrhl pan místostarosta i pana Vrabce. Dělalo to na mě dojem, že komunikace ve vedení obce není ideální.

Studánecká ulice

Jako jeden z bodů, mimo předem zaslaný program jednání, byla informace paní starostky o jednání se zástupcem oboru dopravy na kraji – panem Čápem. Jednání bylo původně asi vedeno z důvodů řešení problémů na ul. Kateřinská – tedy především na křižovatce s ul. Polní a Neumannova. Kromě několika ujištění zastupitelů, že se objednala 2 zrcadla a že se neví, jak se na křižovatku umístí, paní starostka zmínila informaci, která je podle mě známá několik let a kterou kraj skrze nabídku pana Čápa znovu přednesl – darování ul. Studánecká. Téma je relativně složité a řešilo se již za mého působení na obci v pozici zastupitele. I v průběhu jednání před komunálními volbami v roce 2014 i v roce 2018, která jsem vedl se zástupci Starostů pro liberecký kraj při tvorbě volebního programu, byla tato nabídka vždy na stole. Nyní paní starostka chtěla od zastupitelů souhlas s přijetím této komunikace do majetku obce. Tento bod zastupitelé odložili především proto, že žádají o více informací k této nabídce. Ve hře je totiž rekonstrukce této komunikace před darováním obci, ale nabídka chodníků a odvodnění už asi součástí nabídky není.

Nový územního plán – bude v obci o 40% více obyvatel?

Dalším bodem v diskuzi byl připravovaný nový územní plán obce. Tato změna je již skoro rok vyvěšena na stránkách města Liberec – https://www.liberec.cz/obec-straz-nad-nisou/novy_uzemni_plan/ a její veřejné projednání je podle sdělení vedení obce plánováno před koncem roku.

Občan, který tuto problematiku v diskuzi otevřel zmínil možný vznik problému spojených s tak velkou změnu prostor pro výstavbu. Díky tomu plánu se může obec dostat do situace, že všechny plochy v obci budou zastavěny a z většiny luk a pastvin se rázem stanou stavební parcely. Jedná se tak asi o několik desítek a stovek miliónů, které může tato změna přinést současným majitelům těchto pozemků. Tomuto tématu se chceme s dalšími občany věnovat a tak připravujeme článek, který tuto problematiku popíše. Určitě se nechceme stavět proti rozvoji obce, ale skoková změna může výrazně ovlivnit kvalitu života v obci – od dostupnosti služeb (škola, školka, lékař…) po provoz v již nyní přetížených úzkých uličkách….

Zlaťák

Dlouhá diskuze byla i kolem výstavby napojení Zlatého a Stříbrného kopce. Situace je tam také velmi složitá. Snad se toto téma probíralo i na minulém zastupitelstvu. Ale to nemohu potvrdit – v usnesení zmínka není a zápis se na stránky nevystavuje. Až díky širší diskuzi jsem pochopil důvod zablokování plánované výstavby v této oblasti a problémy, které kolem celého případu jsou (odpady, komunikace, doprava…). Nechci ale psát o věcech, které neznám a moc by mě potěšilo, kdyby se našel někdo, kdo by toto klubko slibů a problémů trochu popsal.

V diskuzi zmínil i pan místostarosta informaci o tom, že se připravuje veřejné představení návrhů na úpravu náměstí. S těmito návrhy byli, podle jeho slov, již zastupitelé seznámeni na jaře a současný termín ke konci října je zvolen mimo jiné s ohledem na přítomnost žáků. kteří návrh tvořili.

Věřím,že i pro vás jsou to velmi zajímavé informace zrovna tak jako pro mne..… A to jsem se šel jen podívat na zastupitelstvo, protože jako poslední bod se měla schvalovat upravená vyhláška, o kterou jsem žádal. Ačkoli mi do dnešního dne nikdo na moji žádost neodpověděl, byla vyhláška konečně schválena. Příští sezónu tak můžeme promítat letní kino bez porušování vyhlášky.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

1 Comment

  1. Pravda,nikdy jsem zde na zastupitelstvu nebyla,ale po přečtení tohoto článku asi přijdu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*