Zprávy z „radnice“

()

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, dva měsíce nového roku uplynuly velmi rychle a je tu první letošní vydání Strážského občasníku.

Situace kolem koronavirové pandemie se ještě úplně neuklidnila, ale věřila jsem, že toto číslo bude díky postupnému rozvolňování optimistické, veselé a jarně laděné. Skutečnost je však jiná. Velice citlivě nás v posledních dnech zasáhla záležitost s neméně závažnými důsledky. Válečný konflikt na Ukrajině. Je to jedna z dalších zkoušek, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Řešení konfliktů silou, vedením válek je odsouzeníhodné selhání, které se vždy nejvíce dotkne obyčejných lidí, kteří pak pro zmírnění všech důsledků potřebují naši pomoc. Obec Stráž nad Nisou prostřednictvím několika humanitárních organizací finančně podpoří oběti válečného konfliktu na Ukrajině. Finanční podpora bude směřována na sbírkové účty charitativní humanitární a rozvojové organizace ADRA, společnosti Českého červeného kříže, nevládní neziskové organizace Člověk v tísni, o, p. s., a Diakonie Českobratrské církve evangelické ve výši 100.000 Kč. Kromě finanční podpory jsme nabídli i možnost dočasného ubytování pro dvě osoby z Ukrajiny. Nesmírně mě těší a děkuji za projevenou vinu solidarity a okamžitých nabídek vaší pomoci. Je vidět na množství Vámi odevzdaných darů do humanitární sbírky, kterou se rozhodli zajistit v prostorách hasičské zbrojnice od pondělí do pátku od 15 do 18 hodin až do odvolání strážští dobrovolní hasiči. Jsou Vámi nabídnuté i ubytovací prostory pro ukrajinské občany. Na webové stránky naší obce postupné doplňujeme nejen zprávy o možnostech materiální či finanční pomoci, ale i informace jak pro občany Ukrajiny, kteří již mají pobytové oprávnění na území ČR, tak pro nově příchozí. Doufejme, že poskytnutý azyl ukrajinským občanům bude pouze dočasný. Přejeme všem, aby se mohli brzy vrátit tam, kde to mají nejraději. Domů, ke svým rodinám, mezi své známé a přátele, do svých zaměstnání a na tyto nelehké chvíle raději nebudou nevzpomínat…

O něčem jiném však budou vzpomínky, chvíle a příběhy žáků z osmé a deváté třídy naší školy. Koho ke vzpomínkám vyzvou ve vzdělávacím projektu „Příběhy našich sousedů“? V čem bude spočívat jejich studijní práce? To se dozvíme během půl roku, kdy vyzpovídají dva pamětníky ze svého okolí. Pak natočí jejich vzpomínání, zdigitalizují zapůjčené fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jejich životě. Zaznamenat naši obec budou mít možnost i mladší žáci strážské školy, pokud se zúčastnit školní výtvarné soutěže na téma: „Jak vidí děti svoji obec“. Jejich obrázek pak bude vybrán na ručně malovanou cyklomapu.

V minulém čísle Strážského občasníku jsme Vás žádali o vyplnění dotazníku v termínu do 28. 2. 2022. Odpovědi na anketní otázky nám měly pomoci zjistit Váš názor, či představu o podobě náměstí a možnosti nového multifunkčního domu, Všem, kdo jste vyplněný anketní lístek včas odevzdali, moc děkujeme. Zatím se jich však mnoho nesešlo. Vám, kteří jste nestihli dotazník odevzdat, neodhodlali jste se, nebo nebyli přesvědčení o důvodu, či potřebě nového multifunkčniho domu, třeba pomůže názor z přiloženého otevřeného dopisu bývalé paní zastupitelky a místostarostky. A rovněž i aktuální informace ze strážské knihovny. Jistě se ankety v prodlouženém termínu do 31. 3. 2022 zúčastníte.

Daniela Kysilková, starostka

Vážené členky a členové zastupitelstva ve Stráži nad Nisou

z práce v zastupitelstvu si pamatuji, jaká zodpovědnost leží na jejích členech pří každém rozhodování o dalších investicích a o budoucnosti obce. Nikdy nevyhovíte všem a vždy Vás čekají námitky, nebo protinávrhy. Přesto Vás prosím, abyste přečetli celý zaslaný příspěvek, je dlouhý, ale krátce to nejde.
Ráda bych se – kromě dotazníku – vyjádřila k potřebě a pak i k podobě multifunkčního domu.

O tom, že je zde potřeba prostor pro možnost společenského vyžití, se hovoří stále dokola. Občané, kteří byli na tuto možnost zvyklí / promítání, plesy, divadlo, přednášky, koncerty / nebyli mnoho let vyslyšeni a snažili se hledat tuto možnost v okolí. Tak se stalo, že mnozí s něčím takovým zde už ani nepočítají. Ale co nové generace, co se jim nabízí?

Kolik mladých lidí ze Stráže odchází a kolik se jich sem vrací? Lidé se sem stěhují jen proto, že je tu volný pozemek, nebo dům. Jezdí sem přespávat, ale žijí a baví se někde jinde, netvoří si žádné vazby v místě bydliště, natož aby se o dění tady zajímali. Prostě tu chybí společenský prostor, kde by se lidé mohli scházet, seznamovat a pobavit se, vzdělávat se či si předávat zkušenosti. Chybí tu kulturní zázemí, které lidi spojuje.

Jak chcete, aby se obec rozvíjela, když její občané jen lhostejně využívají to málo, co zde zbylo?
Mnoho lidí Vás – zastupitele – nezná podle jména, natož podle podoby, nebo z osobního setkání. Těžko se tohle všechno posuzuje v době, kdy se vše rušila a společenský život se omezoval. Těžko nyní v době, kdy spíš už přemýšlíte o budoucích volbách, než o lidech, kteří Vám důvěřují, že se budete společně věnovat zvelebení obce.

Vím moc dobře, co vše se za čtyři roky udělalo, ale mrzí mě průtahy a nechuť řešit větší investice do budoucnosti. Ano, je to snadnější práce zachovat jen to nejnutnější k pohodlnému bydlení- doprava, infrastruktura, úklid obce… Stráž nad Nisou byla a zůstává průměrnou malou obcí, proto je potřeba řešit její budoucnost tak, aby tu její obyvatelé a návštěvníci měli vše potřebné a při tom si obec zachovala ducha vesnické pospolitosti. Aby byla vybavená, přitažlivá, čistá, příjemná pro bydlení i trávení volného času, se spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou samosprávou.

K tomu všemu by jistě přispělo zázemí nového multifunkčního domu. Budou na Vás kladeny velké nároky při jeho stavbě, ale pak i při jeho kvalitním provozu. Jistě k tomu najdete ochotné, mladé lidi, jen je potřeba jim tuto možnost nabídnout.

Multifunkční dům – byly předloženy čtyři návrhy, zřejmě zadání byla různá, když tři řešily celý prostor náměstí, Jediný návrh se nechal inspirovat zdejšími budovami, které tvoří historické srdce obce. Náměstí není přece hluché místo, které je potřeba zastavět.

Návrhy studentů se mi líbí jednoduchostí staveb a čistým stylem, ale betonové stavby a vydlážděné okolí vyniknou spíš na otevřeném prostoru, než v sevření starých domů. Ze Stráže se zajímavou historií jedna extra moderní budova obec současnosti neudělá. Nedávno jsme byli v obci Dolní Břežany 4300 obyvatel / pominu osobu pana starosty / a byla jsem překvapená. Zrenovované historické budovy navazovaly na nové přirozeným způsobem volbou materiálu a barevnosti. Udržovaná parková úprava doplňovala všechny volné prostory i podél komunikací, Občanská vybavenost je taková, že lidé nemusí obec opouštět ani za nákupy, ani za kulturou. Mají tu prostě vše, dokonce náměstí uprostřed obytných domů bez zaparkovaných automobilů. Parkoviště je totiž pod tím náměstím.

Neřeším tu finanční postavení obce, různé dotace apod., chci tím poukázat na moderního ducha, který všude vládne. V příloze přikládám foto obecního úřadu. Ten je zcela v klasickém stylu, neboť stojí vedle starého kostela a zrenovovaného zámečku. A nikdo se nediví, že to není nadčasová budova, protože je to stavba moderní svou funkcí a zcela zapadá do svého umístění.

Závěrem bych tedy chtěla říci, že důležitý je vzhled, taky funkčnost budoucí stavby, ale nejdůležitější je, aby zase nezůstalo jen u nákresů, hodnocení, plánů a slibů.

J. Zvolánková

Po téměř dvouleté odmlce s velikou radostí otevírám infor¬mační okénko s naplánovanými obecními akcemi.

Podmínky akcí budou upřesněny na pozvánkách, či plakátech. Ty budou k jednotlivým akcím včas a obvyklým způsobem zveřejněny ve vývěskách, na webových stránkách naší obce i na stránkách mobilního rozhlasu.

  • 27. 3. 2022 Dětský maškarní karneval v restauraci Formanka
  • 8. 4. 2022 Vítání občánků na obecním úřadě
  • 22. 4. 2022 Setkání s jubilanty v hasičské zbrojnici
  • 30. 4. 2022 Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
  • 28. 5. 2022 Dětský den
  • 18. 6. 2022 Strážské slavnosti
  • 25. 6. 2022 Letní kino na hřišti u Moštárny

Závěrem bych vám všem s příchodem jara popřála hodně zdraví, optimismu, elánu a chuti do práce v nadcházejícím období. K blížícím se Velikonocům pak veselou a bohatou pomlázku.

Daniela Kysilková, starostka

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*