Zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

Zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

Datum konání

24. 11. 2022    
18:00 - 21:00

Místo

Hasičárna
Schwarzova 262, Stráž nad Nisou, 463 03

Typ události

nahrávám mapu....

Odkaz ke sledování přímého přenosu: https://youtu.be/CiZFdvypEbY

PROGRAM:

 1. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Zřízení výborů Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou
 4. Plán inventur – ÚIK
 5. Žádost o obnovení vozového parku technického střediska
 6. Odprodej majetku – Ford connect 1,8 TDCi
 7. Změna rozpočtu a investičního plánu obce Stráž nad Nisou č. 5/2022
 8. Návrh na uložení volných prostředků obce
 9. Schválení uzavření smlouvy o dílo „Oprava bytů č. 3, 4 a 9 v objektu Bergerovo náměstí č. p. 174, Stráž nad Nisou“
 10. Smlouva o dílo „Inteligentní ukazatele rychlosti v obci Stráž nad Nisou“
 11. Servisní smlouva „Údržba čtyř ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605 Zeus
 12. Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Stráž nad Nisou-úprava MK v ul. Stříbrný kopec“
 13. Žádost o prodej pozemku – pozemková parcela č. 1231/5 k. ú. Stráž nad Nisou
 14. Žádost o prodej pozemku – pozemková parcela č. 1148/1 k.ú. Stráž nad Nisou
 15. Žádost o instalaci dopravního značení zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo rezidenty na odbočky směrem na Bělidlo
 16. Žádost o prodej pozemku – pozemková parcela č. 325/5 k.ú. Stráž nad Nisou
 17. Žádost ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou o finanční příspěvek obce na lyžařský výcvik
 18. Žádost o finanční dar za bezpříspěvkové dárcovství krve
 19. Žádost spolku „Kopečáci“ o veřejné projednání otázek týkajících se lokality Zlatého kopce
 20. Dodatek č.4 ke SMLOUVE O NÁJMU ČÁSTI NEMOVITOSTI č. 46027D ze dne 9.3.2000 ve znění dodatků č. 1 až 3
 21. Žádost o finanční příspěvek na poskytování Sociálně aktivizačních služeb v roce 2023 Centra LIRA, z. ú.
 22. Smlouva o dílo Žádost o podporu a Studii proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben“
 23. Volba určeného zastupitele obce pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování

Ing. Lukáš Beneš
starosta

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*