Zápis dětí do MATEŘSKÉ školy pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do MATEŘSKÉ školy pro školní rok 2022/2023

Datum konání

5. 5. 2022    
10:00 - 16:00

Místo

Typ události

nahrávám mapu....
Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat elektronicky prostřednictvím odkazu, který bude přístupný na webových stránkách školy www.skola-straz.cz v době od 19. dubna do 2. května 2022. Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a nechat si ji potvrdit od ošetřujícího dětského lékaře. Zákonný zástupce si uloží registrační číslo žádosti, pod kterým bude probíhat přijímací řízení. V případě potřeby si může zákonný zástupce žádost vyzvednout v kanceláři MŠ dne 27. dubna 2022 po předchozí domluvě na telefonním čísle 722906756.

Příjem vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis) bude probíhat podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: 5svmqz8
  2. e-mailem k.trakalova@skola-straz.cz pouze s elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. do schránky u budovy ZŠ na adrese Majerova 138 Stráž nad Nisou
  5. osobním podáním v kanceláři MŠ na adrese Majerova 344 Stráž nad Nisou

ve čtvrtek 5. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin

Bude-li podání učiněno dálkovým způsobem (tj. body 1-4), je nutné pro ověření údajů přiložit kopii rodného listu dítěte a žádost doručit do MŠ v období od 2. do 6. května 2022. Pokud bude podání učiněno osobně, je třeba v MŠ dne 5. května 2022 od 10:00 do 16:00 hodin předložit řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 10. května 2022 od 9 do 11 hodin v kanceláři MŠ. Po tomto termínu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria pro přijetí do MŠ ve školním roce 2022/2023:

  1. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem povinné školní docházky
  2. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2022 věku 3 let a mají v MŠ nebo ZŠ Stráž nad Nisou sourozence
  3. Děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2022 věku 3 let
  4. Děti, které dosáhnou k 31.8. 2022 věku 3 let

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených výše. Při přijímání dětí rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. Nezáleží na pořadí podání žádosti. Spádovou mateřskou školou pro děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou je Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*