Zápis dětí do 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ školy pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ školy pro školní rok 2022/2023

Datum konání

12. 4. 2022    
13:00 - 16:00

Místo

Typ události

nahrávám mapu....

Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v roce 2021 povolen odklad začátku povinné školní docházky.

Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis bez osobní přítomnosti.

Aktuální informace k zápisu (průběh zápisu, odkaz na vyplnění a předání elektronické žádosti, doložení dokladů, vyzvednutí výsledků) budou zveřejněny na školních webových stránkách v průběhu března a na nástěnce v MŠ Stráž nad Nisou.

Ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem zřizovatele následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023:

  1. děti s místem trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou, které mají v ZŠ a MŠ sourozence
  2. děti s místem trvalého pobytu ve Stráži nad Nisou
  3. děti, které nemají trvalý pobyt ve Stráži nad Nisou, které mají v ZŠ a MŠ sourozence
  4. děti, které nemají trvalý pobyt ve Stráži nad Nisou

V případě nenaplnění kapacity 1. třídy dětmi s trvalým pobytem do počtu 25 budou přijaté děti z okolních obcí. Děti s kratší vzdáleností bydliště od školy budou přijaté přednostně.

V případě, že by počet žádostí o přijetí převyšoval celkovou kapacitu základní školy, bude se u žadatelů, kteří shodně naplňují jednotlivé kritérium, o přijetí rozhodovat losováním za přítomnosti zástupce zřizovatele základní školy a zástupce školské rady. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem na webových stránkách základní školy).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*