Participativní rozpočet

()

Liberec zná výsledky druhého ročníku participativního rozpočtu. Liberečané rozhodli o 11 projektech, které město v následujících měsících zrealizuje.

Participativní rozpočet v obci Stráž nad Nisou

O druhý ročník byl velký zájem. Liberečané přihlásili celkem 50 návrhů. Pravidla pro postup do hlasování splnilo 40 návrhů, o kterých nakonec v průběhu tří týdnů svými hlasy rozhodlo 3 739 Liberečanů. Realizace se podle výsledků hlasování dočká 11 projektů v celkové hodnotě 5 milionů korun. Absolutně nejvíce hlasů (1 285) získal projekt na pokračování revitalizace Lesního koupaliště. (zdroj liberec.cz)
Obec Stráž nad Nisou již v roce 2021 vyhlásila také projekt participativního rozpočtu s následujícím zadáním:

  • Maximální náklady na jeden projekt činí 100 000 Kč včetně DPH.
  • Návrhy mohou občané podávat do konce září 2021.
  • Hlasování o podaných návrzích pak bude probíhat během listopadu 2021.
  • Realizátorem vítězných návrhů bude obec Stráž nad Nisou.

Celkový rozpočet 200 tisíc korun nebyl nijak vysoký. Vzhledem k plánovaným výdajům obce pro rok 2022 (viz článek „Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2021 a výhled na rok 2022“) činila tato částka pouze 0,2 % z celkového objemu výdajů. V Liberci jsou projekty omezeny hranicemi do 200.000 a do 1 mil. Kč. To už je částka, za kterou lze něco budovat. Při dnešních cenách je hranice projektu do 100.000 Kč dost omezující.

Možnost přihlásit svůj projekt do participativního rozpočtu obce Stráž nad Nisou byl posunut do konce května 2022.

Přihlášené projekty nebyly však nikde představeny a ani o nich neexistuje žádná informace. Částečné informace bylo možné získat jen přímo na zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou č. 38, které se konalo 30.6. 2022.

Z diskuse vyplynulo, že bylo přihlášeno pět projektů. Dva z nich znám detailně, protože jsem je podával sám. Dva podal jeden ze zastupitelů a poslední se shodoval s mým projektem na vybudování herního prvku pro děti na Bergerově náměstí v prostoru mezi terasami. Z uvedené diskuse dále vyplynulo, že zastupitelé hodlají podpořit 4 z pěti projektů. Tedy všechny kromě projektu, který se týkal veřejné podpory tisku časopisu PRO STRÁŽ na jeden rok. Osud podpořených projektů však není úplně jasný. U každého z nich se ukazují nějaké potíže. Například pořizovací cena obcí vybraného herního prvku více jak 4x překračuje hranici 100 tisíc. Nejspíše se nyní čeká na schválení prostředků nebo na vyhlášení dotačního titulu, ze kterého by projekt mohl být financován. O dalším postupu u ostatních projektů není zatím nic známo.

Na konceptu participativního rozpočtu oceňuji možnost obyvatel obce zažádat o vytvoření něčeho, co sami považují za důležité. Bylo by přínosné, kdyby navíc samotní občané mohli ovlivnit, který z projektů zvítězí. Tedy kdyby měli možnost o navržených projektech i hlasovat. Hlasování vytváří prostor pro vysvětlení a obhájení projektu. Zároveň dává možnost všem obyvatelům obce rozhodnout, kterým projektům se má dát přednost.

Jádrem hlasování je i metoda D21. Umožňuje hlasovat pro více projektů a zároveň dává právo udělit i záporný hlas pro projekt, který vám nevyhovuje. Například v Liberci existuje pravidlo, které vyřadí projekty, jejichž počet záporných hlasů přesáhne hranici 25% z celkového počtu hlasů, které jsou projektu přiřazeny. Nevzniknou tak kontroverzní projekty nebo projekty, které by části obyvatel vadily.
Participativní rozpočet je podle mě skvělá možnost, jak zapojit obyvatele obce do rozhodování o investicích. Věřím, že se tak bude i nadále tento projekt v naší obci více rozvíjet.

Ing. Lukáš Beneš

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*