Ohlédnutí za školním rokem

()

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán stejně jako všechny ostatní oblasti života víceméně na celém světě koronavirovou krizí. Slovo koronavirus, rouška, rozestupy byla v této době snad nejběžnějšími výrazy.

Naši žáci a pedagogové se ale nenechali zaskočit. Snadno navázali na způsob distanční výuky z minulého školního roku, který byl usnadněn mj. tím, že jsme žákům mohli půjčit notebooky, které jsme zakoupili díky dotaci MŠMT nebo I pady, které jsme nakoupili prostřednictvím dotačního programu EU Šablony II. Ne vždy byla situace ideální, ale věřím, že se nám podařilo naplnit vzdělávací a výchovné cíle v maximální možné míře. Velkou podporou nám byla i spolupráce s rodiči, bez kterých by distanční výuka zvláště na 1. stupni nebyla myslitelná. O poctivé školní práci svědčí mj. i to, že se všichni žáci 9. třídy dostali na zvolené střední školy nebo učební obory.

V dubnu se uskutečnil zápis do první třídy. Bohužel jsme nemohli rodičům a dětem nabídnout tradiční seznámení se školou, proto jsme pro ně připravili alespoň poutavou prezentaci a pozápisové posezení s bohatým občerstvením, které pro nás připravili zástupci rodičů. Letos bylo přijato celkem 37 prvňáčků, proto budeme otevírat dvě první třídy.

Po částečném návratu k prezenční výuce se žáci měli možnost zúčastnit i akcí, které byly v době lockdownu zakázány. Navštěvovali místní knihovnu, kde pro ně paní knihovnice připravovaly zajímavé programy, absolvovali vzdělávací programy v ekologickém centru Střevlík v Hejnicích, zúčastnili se soutěží při příležitosti Dne dětí. Letos jsme dostali hodně příspěvků a věcných darů od štědrých rodičů, díky kterým jsme mohli děti u příležitosti jejich svátku bohatě odměnit. Touto cestou bych jim chtěla velmi poděkovat.

Ale i v době distanční výuky jsme se snažili žákům nabídnout pestré formy výuky zvláště v hodinách tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností aj., jak o tom svědčí fotodokumentace na webových stránkách školy. I přes omezení zorganizovaly paní učitelky spoustu atraktivních akcí na oslavu Čarodějnic, Masopustu, Velikonoc aj. Dokonce pekly s dětmi online jablečný závin. Žáci 4. ročníku stihli absolvovat kurz pro mladé cyklisty a složit cyklistické zkoušky na dopravním hřišti. Na konci školního roku jely všechny třídy na školní výlet.

V závěru školního roku byli oceněni nejlepší žáci prvního i druhého stupně a uskutečnilo se neformální rozloučení s žáky 9. ročníku a jejich rodiči na školní zahradě s následným přespáním deváťáků ve škole. 30. 6. se potom s žáky 9. ročníku oficiálně rozloučil pedagogický sbor a paní starostka.

O prázdninách naše škola poskytla zázemí pro organizaci příměstských táborů. Tradičně šlo o příměstský tábor organizovaný p. učitelkou Raabovou či organizací Music Time, nově byly zařazeny dva turnusy táborů organizované společností Veselá věda, kde byla využita dotace MŠMT na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví, které byly pro děti zcela zdarma.

Zároveň jsme se snažili o zlepšení materiálních podmínek školy. V budově 1. stupně jsme nechali zrekonstruovat šatny a strop ve vestibulu a vybavili jsme zázemí pro asistentky pedagoga zamykatelnými skříňkami a zřídili jsme covidovou místnost a čítárnu pro žáky 2. stupně.

Nyní se před námi otvírá nový školní rok. Všichni doufáme, že bude už bez omezení a my se budeme moci dětem věnovat tak, jak tomu bylo před koronavirem.

Mgr. J Trčálková, ředitelka školy

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*