LETOŠNÍ VÝROČÍ

()

V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí. Jako první bych připomněl 150 výročí zřízení Poštovního úřadu. Zdejší c. k. Poštovní úřad byl zřízen s povolením c. k. Ministerstva obchodu z 29. 2. 1872 a otevřen byl v tomtéž roce 1. srpna. Od 1. ledna 1902 byl poštovní úřad označen stupněm ll. třídy. Jako první poštmistr byl dekretem z 2. března 1872 jmenován tehdejší starosta obce Wenzel Seibt. Poštovní úřad sídlil v soukromých domech. Nejprve v domě č. p. 119, potom v č. p. 141, č. p. 25 a č. p. 184.

Před 120 lety se strážský kostel svaté Kateřiny stal kostelem farním. Do té doby byl kostelem filiálním. Hlavní zásluhu na této změně měl továrník Karl von Zimmermann. V roce 1901 koupil pozemky, na kterých nechal vystavět faru a mateřskou školu. Náklady na výstavbu fary činily 30000 K. Navíc ještě uložil 6000 K a určil, aby z úroků byly hrazeny výdaje na údržbu kostela a fary. Farnost tvořily obce: Starý Habendorf, Svárov, Krásná Studánka, Radčice, Kateřinky a domy č, p. 76-82, 195, 197, 219 a 223 v obci Ruprechtice. Takže 8. září 1902 byl do úřadu uveden farář Franz Schlupek.

V roce 1902 nechal postavit Karl von Zimmermann mateřskou školu, nad kterou převzala patronát jeho manželka Helena. Náklady na stavbu činily 32000 K, které uhradil Karl von Zimmerman. Na údržbu věnoval dalších 20000 K. Další příspěvky na provoz poskytly firmy: Bratři Siegmundové (240 K ročně), Heinrich Karrer (180 K ročně), Ferdinand Zedlitz (20 K ročně), paní Helene von Zimmermann (50 K ročně) a obec (800 K ročně). Zimmermannovi pořídili též veškeré vnitřní zařízení. Péče o 60 dětí byla zahájena 9. září 1902. Provoz školky obstarávaly sestry řádu Notre Dame s vedoucí sestrou Norbertinou Löffielmann.

Další výročí je spojeno s událostmi první světové války. 28. listopadu 1916 byly pro válečné účely sejmuty 3 zvony a z varhan bylo odebráno 27 píšťal. Po úmrtí faráře Franze Schlupeka, který je pochován na místním hřbitově, přišel do Habendorfu nový farář Franz Wildner, který ve své nástupní řeči zdůraznil nutnost zavedení elektrického osvětlení v kostele, doplnění chybějících píšťal a získání nových zvonů. Námaha jeho i výboru pro opatření zvonů byla korunována úspěchem. Našli se šlechetní dárci, takže moh¬lo být objednáno u firmy Richard Herold v Chomutově 6 nových zvonů. Namontované na železné stolici se nejdříve rozezněly na Libereckém veletrhu, kde byly vystaveny.

Teď se dostáváme k našemu výročí. Před 100 lety, přesněji 27. srpna 1922, byly tyto zvony slavnostně vysvěceny. Slavnosti se radostně zúčastnila celá farní obec.

Po dvaceti letech však bylo po radosti. Přišel 26. březen 1942 a zvony byly opět pro válečné účely sneseny a odvezeny. Také výročí, ale bohužel velmi smutné.

Překlad z kronik L. Kubíková, M. Dräger
zpracoval I. Zajíc

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*