KOMUNÁLNÍ ODPAD

()

Povinnost podat ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Prosím občany či vlastníky nemovitých věcí, kteří měli uzavřenou smlouvu s obcí na odvoz komunálního odpadu a doposud nepo¬dali ohlášení k novému místní poplatku, aby tak učinili co nejdříve.

Povinnost podat ohlášení a přihlásit se tak v obci k odpadům platí pro vlastníky nemovité věci zahrnující rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Objekt musí být za tím účelem zkolaudován, zapsán v katastru nemovitostí, případně mít přidělené číslo popisné nebo evidenční. V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 482732114 nebo e-mailu administrativa@straznnis.cz

Termín jarního svazu odpadů

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 7. května 2022 od 8:00 hodin do 16:00 hodin na čtyřech místech v obci, a to — ulice Bergerovo nám. parkoviště u obecního domu, křižovatka ulic Pod Strání a Stříbrný kopec, křižovatka Mysl-bekovy a Kateřinské u bývalého Litesu a poslední ulice U Kavárny na hranici obce s Krásnou Studánkou. Oznámení ještě bude zhruba měsíc před termínem uveřejněno prostřednictvím webových stránek obce, aplikace Mobilní rozhlas a také obecních vývěsek.

Svazové dny na stanovištích tříděného odpadu

Na všech stanovištích pro tříděný komunální odpad se sváží odpad v předem daných dnech v týdnu. Seznam všech stanovišť naleznete na našich webových stránkách. Kontejnery na PAPÍR se sváží ve čtvrtek, PLAST v pátek, SKLO a NÁPOJOVÝ KARTON ve středu. Na více frekventovaných stanovištích U Kina, V Kopečkách, Voskovcova a křižovatka Pod Strání se Stříbrným kopcem se sváží PAPÍR 2 x týdně v úterý a čtvrtek. PLAST se sváží na stejných stanovištích (kromě Pod Strání X Stříbrný kopec) také 2 x týdně v pondělí a pátek. Kontejnery na sklo se na některých stanovištích sváží jen 1 x za 14 dnů, protože se kontejner dříve nenaplní.

Dalším tříděným odpadem je kov, textil a jedle oleje a tuky. TEXTIL je svážen po naplnění kontejneru, KOVY A JEDLÉ OLEJE A TUKY se sváží 1 x za měsíc, nelze určit přesný termín, protože to pokaždé vychází na jiný den.

V případě nevyvezeného kontejneru, či přeplněných stanovišť nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 482732114 a my zjednáme nápravu. Na závěr Vás prosím o udržování pořádku na stanovištích, neodkládejte prosím odpad mimo kontejnery, raději vyčkejte, až bude kontejner prázdný, případně využijte jiného stanoviště.

Tereza TIuková

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*