KNIHOVNA STRÁŽ NAD NISOU

()

Knihovny jsou neodmyslitelná součást kulturní a intelektuální infrastruktury společnosti. Jsou součástí téměř každé obce, která její činností podporuje kulturně společenské aktivity svých obyvatel.
Patří mezi samozřejmou občanskou vybavenost, jako jsou obchody, školy či sportoviště.

Potřeba revitalizace prostor odpovídá rostoucím požadavkům nejen na komfort uživatelů, ale zohledňuje i rostoucí trend knihoven, kdy už to nejsou pouhé půjčovny čtiva, ale působí jako místa neformálního setkávání, dalšího vzdělávání a komunitních aktivit. V neposlední řadě může kladně působit na posilování místní identity a podporovat rozvoj zájmu občanů o svou obec.

Knihovna je v současné době vnímána jako veřejný prostor, který je všech lidí v obci, a proto je mu věnována velká pozornost / rekonstrukce, nebo stavby nových – Hlavice, Nový Bor, Semily, Hrádek nad Nisou, Turnov, Vratislavice nad Nisou a další I.

Ve Stráži nad Nisou vždy knihovna byla už v době původního osídlení německým obyvatelstvem, které velmi dbalo na kulturu a vzdělávání. Knihy se půjčovaly a četly v každé době a za každého režimu. Je jasné, že technický pokrok nelze zastavit. Je těžké chtít od mládeže, která vyrostla s mobilem, či tabletem v ruce, aby hledala zábavu a vzdělání pouze v knihách. Ale podíváme-li se na rychlý technický vývoj: dnes už si ani nepřehrajeme diskety či kazety, ale tištěné knihy jsou tu stále už několik staletí. Čtení se prostě nevyhneme – je důležité, samozřejmé a záleží hodně na rodičích, učitelích a dalších vzorech, jestli najdou vhodnou formu, jak tuto dovednost předávat a rozvíjet. Právě tuto jedinečnou lidskou dovednost lze podpořit vhodnou nabídkou, v pěkném prostředí.

Dnes už žádná knihovna nevystačí jen s půjčováním knih a časopisů. Knihovny se stále proměňují v komunitní místa, kde lze trávit volný čas jednotlivě, ale i ve skupině. Bohužel, my takové prostory nemáme. Byli jste se někdy alespoň podívat v místní knihovně?

Již minulá zastupitelstva slibovala její rozšíření. Prostor je totiž základní podmínka pro kvalitní provoz tohoto zařízení. Minimální plocha knihovny určená pro uživatele je 60 metrů čtverečních na 1000 obyvatel obce, nebo spádové oblasti / dle pokynu Ministerstva kultury /. Bohužel Stráž n. N. je v tomto parametru mezi posledními v Libereckém kraji. Z požadovaných 150 m čtverečních / na 2300 obyvatel / má pouhých 32 m čtverečních.

Za těchto podmínek může být obec ráda, že je tato instituce provozována. A to pravidelně každý týden – bez prázdnin a dovolených.

Úterky patří administrativě a návštěvám celých školních tříd. Výukové programy mohou probíhat alespoň v prostorách hasičské zbrojnice, což však často neodpovídá potřebám vzdělávací lekce a ani kulturním požadavkům dnešní doby. Přesto se knihovnice snaží co nejvíce dětem práci s knihou zpříjemnit. Nabídkou se podílet na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti a získávání nových informací. Těchto programů se účastnilo okolo 250 dětí ročně.

Hlavním půjčovním dnem je čtvrtek. Za rok 2021 bylo evidováno 120 pravidelných čtenářů a několik desítek dalších návštěvníků. Knihovna ve Stráži nad Nisou se tak řadí mezi ty s vysokým počtem návštěvníků. Uskutečnilo se 2876 výpůjček a to i přes různá pandemická omezení. V době lockdownu byly knihy důležitým zdrojem k udržení dobré pohody a proto byly doručovány i osobně domů. Většina příchozích si půjčuje knihy a časopisy i pro další členy domácnosti. Mnozí nemohou, nebo ani nechtějí dojíždět do liberecké knihovny. Naopak, jezdí čtenáři z Liberce k nám. V naší knihovně se lépe orientují, cítí se tu jako v domácím prostředí, je jim tu věnován čas a setkávají se tu navzájem i napříč generacemi.
Kromě toho se zde mnozí seznámili s výtvarnými, či ručními pracemi našich spoluobčanů, nebo shlédli tematické výstavky.

Chybí tu však prostor. Sejdou-li se zde 3 – 4 čtenáři, je zde už pino / natož aby si sedli / a mnozí narychlo odcházejí, i když by ještě rádi pobyli.

Toto vše je předkládáno jako jasná odpověď na otázku, která je součástí dotazníku o multifunkčním domě. Knihovna by měla být samozřejmou součástí obce nejen proto, že je zde již dlouhá léta dobře zavedená. Nelze přeci posuzovat jen podle názoru zastupitelů, kteří preferují jiné zájmy. Nejsou voleni proto, aby podporovali své zájmy, ale především potřeby občanů, kteří jim dali svou důvěru. V nových prostorách by se jistě mohly organizovat různé další akce, nejen ve spojení s činností knihovny.
I zastupitelé by si mohli vyplnit malý dotazník:

  1. Co nabízíme různým cílovým skupinám v obci?
  2. V jakém stavu se nachází místní knihovna a proč?
  3. Jak lidem vyhovují prostory knihovny?
  4. Která jiná kulturně společenská instituce v obci funguje?

Vážení zastupitelé, chcete budovat a vést moderní obec, odpovídající trendům 21. století. Naše knihovna však – ne činností, ale vybavením a prostorami zůstala trčet kdesi ve století minulém. Změna by konečně mohla nastat nyní, kdy je k tomu jedinečná příležitost.

Za knihovnu a její návštěvníky – Marie Šmídová
a Jaroslava Zvolánková

P.S. Před několika lety jsme tajně doufaly, že 100 let /1922/ od otevření první knihovny ve Stráži nad Nisou budeme moci oslavit v nových prostorách. Tak snad někdy příště…

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*