Kandidátka STRÁŽ SPOLU a pro všechny

()

Kandidátku STRÁŽ SPOLU a pro všechny sestavil stejnojmenný spolek. Rádi bychom tak přispěli ke změně v komunikaci a ve správě naší obce.

Toto období před volbami je specifické v tom, že je občan masírován různými volebními programy a plány. Znovu se objeví předvolební sliby a hesla. Najednou to vypadá, že i ti, co byli našimi zástupci v zastupitelstvu, procitli a znovu nám slibují to, co za předchozí roky nebyli schopni zařídit.

Nabídnout přehledný VOLEBNÍ PROGRAM je pro nás složité v tom, že bychom potřebovali velký prostor pro popis našich plánů. Pravděpodobně by je pak ani nikdo nečetl. Drobných problémů je plná obec a stále je co zlepšovat >>>. Každá část obce potřebuje něco specifického. I různé sociální skupiny se zajímají o jiné věci. Každého z nás prostě zajímá to, co se ho nejvíce dotýká. Zajímá se tak především o jeho okolí a potřeby jeho nejbližší rodiny.

Cíl je ale jasný. Chceme více komunikovat o tom, co je třeba zlepšit. Chceme navržená řešení před jejich uvedením představit a vysvětlit. Je potřeba vytvořit plán a ten začít naplňovat. Problémů je v naší obci dost a za poslední dobu jich více přibývá, než je jich vyřešeno. Prostor pro to něco zlepšit je obrovský a věříme, že při správné komunikaci dokážeme SPOLU vytvořit lepší místo k životu PRO VŠECHNY.

Podle lokalit se pokusím jen naznačit zlomek problémů, které bychom rádi řešili:

Zlatý kopec potřebuje dořešit dopravní napojení, plyn, kanalizaci, lávku, silnice, novou výstavbu, ale také dětské hřiště a lavičky.

centru obce je potřeba vyřešit nevyhovující parkování, veřejnou dopravu, vzhled náměstí, bankomat, zázemí pro rodiny, opravy obecních bytů, jejichž velká část je prázdná. Dále je pak potřeba řešit úpravu a opravu sportovišť a dětských koutků, chodníky, přechody, osvětlení u nádraží a v tunýlku, ale také dořešit jednosměrku, křižovatku a zastávky pod zdravotním střediskem. Směrem k Nové Stráži jsou to schody a přímo v Nové Stráži je pak potřeba kompletně opravit a legalizovat hřiště, vybudovat lesopark a upravit dětské hřiště. Vhodné by bylo zlepšit způsob nakládání s BIO odpadem tak, aby více vyhovoval občanům.  V oblasti „u křížku“ pak řešit navrženou změnu územního plánu a s ní spojené komplikace v dopravě, ve škole a školce. Velikým a dlouho neřešeným problémem je lávka v Myslbekově uliciBělidlo potřebuje moderznizaci vodovodní sítě. V ulici Studánecká je nutné už konečně dořešit chodníky a odvodnění dešťové vody.

V sociální politice je potřeba zajistit více míst pro naše nejstarší, ale také více míst pro naše nejmenší ve školce a škole. Je smutné, když ti nejstarší musí na stáří opustit obec, kde vyrůstali a využívat zařízení například v Liberci. Kultuře se v naší obci daří čím dál více. Rádi bychom pokračovali s provozem LETNÍHO KINA a s pořádáním dětských a zábavních akcí. Chceme více kulturního vyžití v obci, a to třeba i pořádáním tradičních jarmarků, hudební produkce, workshopů apod. Chceme zavést pravidelné zájezdy do divadel a pořádat turistické výlety. To vše podpořit kulturním přehledem tak, jak se o to snažíme již nyní, aby si občané mohli včas najít to své.

Významnou součástí kultury a vzdělávání je bezesporu knihovna, která by si v naší obci zasloužila lepší a větší prostory, aby mohla rozšířit počet knih a zároveň i své služby. Mohl by zde být prostor pro posezení a setkávání a nemělo by chybět místo na přednášky a besedy.

V dopravě bychom rádi zavedli něco na způsob „senior taxi“. V případě, že se tato služba osvědčí, je možné ji dále rozvíjet a rozšiřovat.

… A takto můžeme pokračovat ještě na dalších stránkách. Jedná se jen o zlomek toho, co je možné změnit k lepšímu. Je však důležité, aby nezůstalo jen u slov a přešlo se k činům a nalezená řešení a nápady se začaly realizovat.

Chceme se zasadit o větší přehlednost internetových stránek obce. Zřídit portál občana a další elektronické služby občanům při zachování možnosti vyřídit vše osobně v případě, že občan nepreferuje elektronickou komunikaci. Obecní úřad je služba občanům a měl by pomoci vyřídit veškerou nutnou agendu.

Úřad je tu pro lidi a ne naopak!

To vše ale není o jednom člověku. Je to o všech občanech naší obce, ze všech jejích oblastí. Proto jsme naši kandidátku vybírali opravdu důkladně. Kromě nároků na osobní kvality kandidátů bylo naším cílem vybrat takové zástupce, aby kandidátka STRÁŽ SPOLU a pro všechny zastupovala různé části obce. Kandidáti na naší kandidátce se tak doplňují a tvoří opravdový tým s širokým záběrem.

Budeme tak rádi, když nás podpoříte jako celek zvolením celé KANDIDÁTKY č.4.

Vážíme si Vaší podpory v těchto volbách, DĚKUJEME!

Ing. Lukáš Beneš

Ing. Lukáš Beneš, 44 let, OBLAST – centrum obce

Ještě při studiích VŠ v Praze postavil rodinný dům ve Stráži nad Nisou, kde pak i založil rodinu. Vybudoval první bezdrátový internet v obci. V letech 2010-2014 byl zastupitelem obce.  Devět let byl starostou SOKOLa Liberec. Dnes je učitel matematiky a informatiky na střední škole. Od roku 2017 provozuje cukrárnu v obci. V roce 2018 zahájil provoz LETNÍHO KINA, které uskutečnilo již několik desítek promítání, a to i mimo obec. V posledních letech cukrárna slouží také jako infocentrum. Od roku 2019 provozuje komunikační portál prostraz.cz, kterému v roce 2021 přibyl tištěný časopis PRO STRÁŽ. Je jedním z prvních členů facebookové skupiny Strážáci nad Nisou, kde informuje o dění v obci. Uspořádáním petice se zasloužil o vybudování pěšiny u školy a zvýšení bezpečnosti. Svým článkem o snaze ukončit MHD v obci přispěl k jeho zachování. Zajímá se nejen o současné dění v obci, ale i o její historii. Je systematický, řeší věci s nadhledem a vytváří koncepce. Je inovátorem a průkopníkem v mnoha oblastech. Má dvě děti a skvělou ženu, která je mu velkou oporou při jeho činnostech.

Ing. Blanka Zrníková

Ing. Blanka Zrníková, 44 let, OBLAST – řadovky

Blanka má díky svému zaměstnání ve společnosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky velké a praktické zkušenosti z oblasti dotací a veřejnoprávních smluv. Je matkou dvou dětí, které navštěvují místní školu. Má velkou oporu ve svém manželovi, který je projektantem ve stavebním ateliéru. Blanka je komunikativní a společenská. Vždy ráda pomůže. Ráda by přispěla k většímu využití dotací a k lepšímu hospodaření obce. Zasadí se o otevřená výběrová řízení.

Roman Martin

Roman Martin, 52 let, OBLAST – u zdravotního střediska

Roman dlouhá léta podniká v oboru izolatérství a klempířství. Má velký zájem o dění v obci. Díky technickému vzdělání a praxi jsou vždy jeho názory praktické a funkční. Má široký záběr. Aktivně sportuje a těší se z malého vnoučka. Je velkým strážským patriotem. Rád by přispěl ke změně ve způsobu vedení obce tak, aby vše mělo svou logiku, plán a praktický význam. 

Jan Bereščak

Jan Bereščak, 39 let, OBLAST – centrum obce

Honza jako truhlář je velkým praktikem a pomocníkem, kde se dá. I přes svůj malý vzrůst je to velká osobnost. Je otcem třÍ malých dětí a chce se zasloužit o to, aby se tu jemu a jeho rodině dobře žilo. Jako dlouholetý člen SDH mnohokrát dokázal, že umí pomoci tam, kde je třeba. Je také členem střeleckého klubu. Jeho snahou je udržet tento klub a předat ho dalším generacím. Na vše má vždy jasný názor, který se snaží prosadit. Chtěl by se zasadit o podporu spolků a sdružení v obci.

Jaroslav Martinec

Jaroslav Martinec, 62 let, OBLAST – směrem ke Kauflandu

Neznám v obci vitálnějšího a pohodovějšího důchodce. Je aktivním sportovcem a rád se věnuje vnoučatům. V našem týmu je to on, který nám pomáhá zasadit věci do souvislostí a do kontextu. Přispěje vždy dobrou radou a nápadem. Jarda je pro nás všechny vzorem toho, jak nakládat se svým volným časem a rád by se podílel na organizování výletů a zájezdů za kulturou.

Daniel Landa

Daniel Landa, 28 let, OBLAST – paneláky a fotbalový klub

Dan je odchovanec místního fotbalového klubu TJ TESLA Stráž a dnes jako šéftrenér mládeže vrací klubu to, co od něho jako dítě získal. Bez jeho osoby by nebylo možné dále rozvíjet přípravku a žákovský tým našeho fotbalového klubu. Všechen volný čas věnuje trénování dětí a organizování zápasů a soustředění. Jako čerstvý otec se aktivně zajímá o zázemí pro naše nejmenší.  Rád by se zasloužil o podporu sportu a sportovních a dětských akcí. Chce přispět k lepšímu a aktivnímu žití v obci. 

Lucie Závacká

Lucie Závacká, 45 let, OBLAST – Nová Stráž

Lucie je sportovcem tělem i duší. Se svou rodinou žije ve Stráži nad Nisou od roku 2008. Je trenérkou gymnastického aerobiku dětí, lektorkou Zumby pro děti i dospělé a pracuje na základní škole jako asistent pedagoga. Téměř všechen svůj profesní i volný čas věnuje dětem. Ráda by se zasadila o zlepšení služeb a informovanosti spoluobčanů. Dále by ráda do naší obce vrátila společenský a kulturní život, aby zde lidé chtěli žít a nejen bydlet.

Štepánka Radostná

Štěpánka Radostná, 50 let, OBLAST – jako doručovatel celá Stráž

Štěpa je energická a sportovně založená. Je zaměstnána jako doručovatel v naší obci a mimo to pracuje v dámském fitness. Má ráda aktivní odpočinek, výlety a poznávání. Zajímá se o dění v obci a jako doručovatel má velký přehled o tom, jak to v obci chodí. Ráda by se zasadila o aktivní a rychlá řešení vzniklých problémů.

Ing. Iva Rulcová

Ing. Iva Rulcová, rozená Šťastná, 37 let, OBLAST – u pošty

Iva je technicky zaměřený člověk, který zastává koncepci v plánování a to s nadhledem a v souvislostech. Chtěla by přispět k vytvoření jasných plánů a dlouhodobých cílů pro zlepšování života v obci. Její dvě holčičky navštěvují základní školu ve Stráži nad Nisou. V rodičích a manželovi má silnou oporu. Iva je spoluzakladatelkou sdružení STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s. a součástí jeho vedení. Nechybí na žádné akci, kterou pořádáme a je vždy platným členem týmu. 

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*