Zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

Datum konání

29. 4. 2021    
18:00 - 20:00

Místo

Hasičárna
Schwarzova 262, Stráž nad Nisou, 463 03

Typ události

nahrávám mapu....

zasedání bude přenášeno na Youtube – na adres https://youtu.be/WKlcinyCDYs

PROGRAM:

 1. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Žádost o poskytnutí neinvestiční účel. dotace Azyl Pes Krásný Les, z.s.
 4. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
 5. Žádost o poskytnutí finanční podpory Linka bezpečí, z.s.
 6. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Myslivecký spolek Polomy Stráž nad Nisou
 7. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu komunikace p.p.č. 299/9 a 299/11 vše k.ú. Stráž nad Nisou
 8. Schválení návrhu Kupní smlouvy na pozemek p.č. 88/3 k.ú. Stráž nad Nisou
 9. Nabídka na odkup akcií FinReal Liberec, a.s.
 10. Žádost na rozšíření terasy na Bergerově náměstí u č.p. 174
 11. Schválení Studie splaškové kanalizace v lokalitě Zlatý Kopec
 12. Žádost o obousměrné znovu zprůjezdnění ulice Obloukové
 13. Různé
 14. Diskuze