Konkrétní akce:

Tato stránka jen informuje o pomoci v obci a akcích, které pomáhají. Dost často se jedná o společné úsilí mnoha obyvatel, spolků nebo organizací.

Výzva

Pandemie COVID-19 je něco, co nás všechny trápí víc jak rok. Je potřeba zvýšit úsilí v boji s tímto onemocněním a zároveň pomoc těm, na které doléhají potíže současné doby. Jako lidstvo jsme vždy z každé katastrofy nebo krize vyšli silnější, semknutější a ruku v ruce. Ti silnější podpírali slabší a vždy šlo především o společnou věc.

Ač se jedná o reklamní spot, tak maximálně vystihuje moje pocity ze současné doby:

YouTube player

Pro získání novinek v naší aktivitě nám zanechte kontakt na sebe. Jakmile budou nějaké novinky, budete vás o nich informováni. Vyplňte následující kontaktní formulář:


Už je na čase

Je na čase se přestat hádat a rozšiřovat propasti mezi námi. Je na čase přiložit ruku k dílu a udělat něco, co povede k ukončení pandemické krize.

Trápí nás strach nejen z onemocnění a s ním spojenými komplikacemi. Bojíme se i o ekonomické ztráty. Co je nejhorší – bojíme se jeden druhého a musíme tak být pořád ve střehu. Možná to je důvod, proč mnohé diskuse nad jednoduchými úkoly ztroskotávají a jsou komplikované.

Je potřeba hledat taková řešení, která současný stav zlepší a jsou realizovatelná. Hlavním nositelem této aktivity je sdružení STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s., ale pomoc by měl/mohl každý.

Co dalšího by se mělo udělat pro to, aby se už konečně přiblížil konec této krize? Co by vám pomohlo k lepšímu zvládání této pandemické situace? Jakou pomoc byste uvítali? Opravdové a reálné návrhy, které můžeme realizovat,. Návrhy a hádky tipu „měly by se více nosit roušky“, „děti by měly jít do školy“, „průmysl by se měl uzavřít“… tu jsou stále, ale mi o nich nerozhodneme. Váš návrh napište zde:


Návrhy

Návrhy, které padly a hledáme jejich řešeni:

  • Potravinová a materiální banka – sbírka potravin a materiálu (nábytku, hraček, oblečení…) pro samoživitele nebo pro rodiny v nesnázích. Na takový projet jsou potřeba prostory a organizátoři…

Konkrétní řešení

Pomoc s rozvozem obědů

Samotný rozvoz jídla je něco, co má plno pravidel, na která dohlíží hygienická stanice a potravinářská inspekce. Zajistit rozvoz podle již dlouholetých pravidel je něco, co je velmi složité, i když ze služeb jako je Dáme jídlo a podobných nám přijde, že o nic nejde. Velkou komplikací je například zajištění teploty pokrmů a celkové dodržení hygieny. Na celý proces je potřeba vytvořit pravidla, kterým se v odborné praxi říká HACCP – tedy Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Když k tomu přidáme nová pravidla a potřeby dané ochranou před šířením nákazy COVID-19, získáme zeď, kterou nemůže běžný občan – dobrovolník – překonat. Jako reálné řešení je pomoc dobrovolníků, kteří nabízejí odnos nebo odvoz objednaného jídla z restauraci nebo z jídelny. Nejedná se tak o klasický rozvoz, ale pověření souseda nebo známého zajištěním dopravy objednaného jídla. V případě potřeby jsou k dispozici dobrovolníci a technika k zajištění odvozu objednaného jídla a případnému nákupu potravin nebo jiného zboží. Stačí poslat žádost přes elektronickou adresu pomoc.prostraz.cz a spojíme vás s dobrovolníky.


Zajištění antigenního testování lékařem

Celá myšlenka je tvořena již od 21.3. Zprvu jednoduchý úkol, stojící především na získání povolení od dotčených orgánů, narazil na problém získání prostor k testování. Původní návrh byl zástupci obce zamítnut a dohoda na jiném vhodném místě se zadrhávala. I přes urgenci na zastupitelstvu obce 25.3. získal pan doktor nájemní smlouvu teprve v průběhu velikonočních svátků. Nyní běží proces schvalování dotčenými orgány a možná, že v době, kdy vyjde tento list, bude vše připraveno na testování. To, že bude možnost se v obci otestovat, pomůže nejenom těm, kteří test denně potřebují, ale všem těm, kteří potřebují mít jistotu. Někdy např. potřebujeme navštívit někoho blízkého a chceme mít jistotu, že je vše v pořádku. Tak jako je tomu při návštěvě domova důchodců. Takových důvodů je víc a je výhodou, že nemusíme kvůli tomu cestovat mimo obec. Jakmile bude testování spuštěné, bude nutné se na něj registrovat. Adresa pro registraci bude https://testovani.prostraz.cz